Asset Publisher

DANH SÁCH CBGV - NV NĂM HỌC 2019 -2020

DANH SÁCH CBGV - NV NĂM HỌC 2019 -2020


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

STT

Họ và tên

Ngày, tháng
năm sinh

Năm
vào ngành

Chức vụ

Trình độ

CM

ĐT liên hệ

1

Vũ Thị Cồn Tiên

18/11/1968

1996

Hiệu trưởng

ĐH

0904260291

2

Bùi Thị Hương

20/10/1964

1983

P. Hiệu trưởng

ĐH

0968623969

3

Nguyễn Thị Yến

18/09/1981

2000

P. Hiệu trưởng

ĐH

0982738565

4

Vũ Thị Thúy

22/07/1968

1989

Giáo viên + TTCM

ĐH

01658905770

5

Trần Thanh Nhàn

06/05/1978

2004

Giáo viên + TTCM

01636641898

6

Bùi Thị Nữ

24/12/1965

1989

Giáo viên

TC

01679869676

7

Lưu Thị Loan

04/11/1991

2012

Giáo viên

ĐH

01686946093

8

Đỗ Thị Nghĩa

07/12/1982

2002

Giáo viên

ĐH

01228338586

9

Bùi Thị Minh Huệ

06/07/1981

2009

Giáo viên

ĐH

01263369724

10

Bùi Thị Tích

25/02/1989

2010

Giáo viên

ĐH

01644247797

11

Đoàn Thị Hằng

10/09/1988

2009

Giáo viên

ĐH

0934697198

12

Trịnh Thị Tuyết

28/09/1980

2009

Giáo viên

ĐH

01282229923

13

Vũ Thị Huyền

16/07/1988

2011

Giáo viên

ĐH

0982160858

14

Vũ Thị Lan

26/04/1992

2012

Giáo viên

ĐH

01688841999

15

Ngô Thị Tuyên

01/03/1988

2012

Giáo viên

ĐH

01638349189

16

Đào Thị Hiền

22/05/1989

2013

Giáo viên

ĐH

01674875010

17

Nguyễn Thị Uyên

13/08/1992

2012

Giáo viên

ĐH

0983304792

18

Đinh Thị Thùy Dương

21/06/1991

2012

Giáo viên

ĐH

01638180585

19

Ngô Thị Xuân

05/04/1988

2012

Giáo viên

ĐH

0936800498

20

Trần Thị Hải Yến

28/01/1993

2013

Giáo viên

ĐH

01633771370

21

Nguyễn Thị Mai Phương

12/08/1985

2012

Giáo viên

ĐH

01263482789

22

Phạm Thị Hương

22/8/1983

2009

KT - VT

ĐH

0793309025

23

Đỗ Thị Thúy

14/10/1984

2009

Y Tế

TC

0982081418

24

Lê Thị Lương

24/07/1985

2012

Nuôi dưỡng

TC

0985823618

25

Nguyễn Thị Nga

22/07/1990

2012

Nuôi dưỡng

TC

 0382557097

26

Bùi Thị Thủy

15/12//1994

2016

Nuôi dưỡng

TC

 0372481402

27

Nguyễn Ngọc  Hòa

14/07/1992

2017

Nuôi dưỡng

TC

0869192678

                                                                                                 Yên Đức, ngày 15 tháng 8 năm 2019

                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                             ( Đã ký)

                                                                                                                       

                                                                                                                         Vũ Thị Cồn Tiên