Asset Publisher

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN - NĂM HỌC 2017 - 2018

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN - NĂM HỌC 2017 - 2018


              DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN - NĂM HỌC 2017 - 2018

 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC

 

 

 

 

                                                               DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN

Năm học: 2017 -2018

(Tính từ thời điểm ngày 01 tháng 9 năm 2017)

Stt

Họ và tên

Ngày, tháng
năm sinh

Năm
vào ngành

Chức vụ

Trình độ CM

Số ĐT

1

Vũ Thị Miến

20/09/1970

1989

Hiệu trưởng

ĐH

0988390458

2

Hoàng Thị Hoa

17/06/1976

1995

P. Hiệu trưởng

ĐH

0976599515

3

Nguyễn Thị Yến

18/09/1981

2000

P. Hiệu trưởng

ĐH

0982738565

4

Vũ Thị Thúy

22/07/1968

1989

Giáo viên + TTCM

ĐH

01658905770

5

Trần Thanh Nhàn

06/05/1978

2004

Giáo viên + TTCM

01636641898

6

Bùi Thị Nữ

24/12/1965

1989

Giáo viên

TC

01679869676

7

Đoàn Thị Kim Như

01/04/1964

1993

Giáo viên

TC

0982838473

8

Lưu Thị Loan

04/11/1991

2012

Giáo viên

ĐH

01686946093

9

Đỗ Thị Nghĩa

07/02/1982

2002

Giáo viên

ĐH

01228338586

10

Bùi Thị Minh Huệ

06/07/1981

2009

Giáo viên

ĐH

01263369724

11

Bùi Thị Tích

25/12/1989

2010

Giáo viên

ĐH

01644247797

12

Đoàn Thị Hằng

10/09/1988

2009

Giáo viên

ĐH

0934697198

13

Trịnh Thị Tuyết

28/09/1980

2009

Giáo viên

ĐH

01282229923

14

Bùi Thị Yên

26/10/1983

2009

Giáo viên

ĐH

01697812919

15

Vũ Thị Huyền

16/07/1988

2011

Giáo viên

ĐH

0982160858

16

Vũ Thị Lan

26/04/1992

2012

Giáo viên

ĐH

01688841999

17

Ngô Thị Tuyên

01/03/1988

2012

Giáo viên

ĐH

01638349189

18

Đoàn Thị Hiền

22/05/1989

2013

Giáo viên

ĐH

01674875010

19

Nguyễn Thị Uyên

01/03/1988

2012

Giáo viên

ĐH

0983304792

20

Đinh Thị Thùy Dương

21/06/1991

2012

Giáo viên

ĐH

01638180585

21

Ngô Thị Xuân

05/04/1988

2012

Giáo viên

ĐH

0936800498

22

Trần Thị Hải Yến

28/01/1993

2013

Giáo viên

ĐH

01633771370

23

Nguyễn Thị Lan Anh

01/10/1986

2017

Giáo viên

TC

0978616486

24

Phạm Thị Thủy

17/01/1981

2001

Kế toán

ĐH

01665627038

25

Phạm Thị Minh Hải

18/04/1984

2009

HC - TQ

TC

0936464044

26

Vũ Thị Thúy

14/10/1988

2012

Y Tế

TC

01666866120

27

Lê Thị Lương

24/07/1985

2010

Cấp dưỡng

TC

 0978202825

28

Nguyễn Thị Nga

22/07/1990

2010

Cấp dưỡng

TC

01682557097

                                                                                                         Yên Đức, ngày 01 tháng 9 năm 2017

                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                         ( Đã ký)

                                                                                                                      Vũ Thị Miến

                                                                                                 

 

Top of Form