Asset Publisher

Danh sách cán bộ giáo viên nhân viên năm học 2013-2014

Danh sách cán bộ giáo viên nhân viên năm học 2013-2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

                                                                                                                      Yên Đức, ngày 01 tháng 08 năm 2013

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Năm  sinh

 

Năm vào ngành

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Thị Loan

1959

1979

Hiệu trưởng

CĐTiểu học

2

Vũ Thị Miến

1971

1989

P hiệu trưởng

ĐH GD MN

3

Bùi Thị Hương

1964

1983

P hiệu trưởng

ĐH GD MN

4

Nguyễn Thị Yến

1980

2000

P hiệu trưởng

ĐH GD NM

5

Vũ Thị Thúy

1968

1990

Giáo viên

ĐH GD MN

6

Trần Thị Thanh Nhàn

1978

2005

Giáo viên

CĐ GD MN

7

Bùi Thị Nữ

1964

1984

Giáo viên

TC GD MN

8

Lê Thị Thủy

1973

2002

Giáo viên

ĐH GD MN

9

Lê Thị Thanh Huế

1980

2004

Giáo viên

ĐH GD MN

10

Phạm Thị Toan

1966

1985

Giáo viên

TC GD MN

11

Phạm Thị Châu Loan

1984

2004

Giáo viên

ĐH GD MN

12

Đoàn Thị Kim Như

1964

1980

Giáo viên

TC GD MN

13

Nguyễn Thị Lương

1960

1980

Giáo viên

TC GD MN

14

Đỗ Thị Nghĩa

1982

2007

Giáo viên

ĐH GD MN

15

Nguyễn Thị Uyên

1992

2012

Giáo viên

TC GD MN

16

Bùi Thị Minh Huệ

1981

2008

Giáo viên

TC GD MN

17

Trịnh Thị Tuyết

1981

2009

Giáo viên

TC GD MN

18

Bùi Thị Yên

1983

2009

Giáo viên

TC GD MN

19

Đoàn Thị Hằng

1989

2009

Giáo viên

TC GD MN

20

Bùi Thị Tích

1989

2008

Giáo viên

TC GD MN

21

Vũ Thị Huyền

1988

2011

Giáo viên

TC GD MN

22

Vũ Thị Lan

1992

2012

Giáo viên

TC GD MN

23

Đinh Thị Thùy Dương

1991

2012

Giáo viên

CĐ GD MN

24

Ngô Thị Xuân

1988

2012

Giáo viên

CĐ GD MN

25

Ngô Thị Tuyên

1988

2012

Giáo viên

TC GD MN

26

Lưu Thị Loan

1991

2012

Giáo viên

CĐ GD MN

27

Đào Thị Hiền

1989

2013

Giáo viên

TC GD MN

28

Phạm Thị Minh Hải

1985

2009

Hành chính

TC Ktế - tài chính

29

Hoàng Thị Xuân Thúy

1988

2009

Kế toán

ĐH Kế toán

30

Vũ Thị Thúy

1985

2012

Y tế

TC Y tế


                                                                                               

                                                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                            Nguyễn Thị Loan