Asset Publisher

CÔNG KHAI THÔNG TƯ 36/2017

CÔNG KHAI THÔNG TƯ 36/2017


Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GDĐT
Biểu mẫu 01
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020
 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

 

- Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. 
- 100% trẻ được theo dõi chiều cao và cân nặng  bằng biểu đồ tăng trưởng.

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

 

Thực hiện chương trình GDMN theo TT số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 và  TT 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/11/2009

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 

 94-100% trẻ đạt theo yêu cầu độ tuổi

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở GDMN

 

 Thực hiện Tốt

 

                                                 

 

            

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 02
PHÒNG GD&ĐT
TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

225

 

 

 39

 42

51 

93

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

225

 

 

 39

 42

51 

93

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 0

 

 

 

 0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

225

 

 

 39

 42

51 

93

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

225

 

 

 39

 42

51 

93

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

225

 

 

 39

 42

51 

93

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

225

 

 

 39

 42

51 

93

1

Số trẻ cân nặng bình thường

219

 

 

 39

40 

51

88 

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

 5

 

 

 0

1

 0

 4

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

223

 

 

 39

 41

50 

90 

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

2

 

 

 0

0

1

5

Số trẻ thừa cân béo phì

1

 

 

 0

0

0

1

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

62 

 

 

 

 18

20 

24 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

 0

 0

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

225

 

 

 39

 42

51 

93


 

Biểu mẫu 03
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 - 2020

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

9

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

8

-

2

Phòng học bán kiên cố

1

-

3

Phòng học tạm

1

-

4

Phòng học nhờ

0

-

III

Số điểm trường

2

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

5.365,6m2

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

2.865 m2

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

54

 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

23

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

25

 

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

 

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

66

 

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

77

 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

9

 8/9

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

0

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

 

Số bộ/sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

9

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

9

1tivi/ lớp 

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

9

 

3

Máy phô tô

 

 

4

Catsset

 

 

5

Đầu Video/đầu đĩa

9

1đầu/ lớp

6

Máy in

5

 

7

Bàn ghế đúng quy cách

140 bàn và 225 ghế

Nhà trẻ và mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng(m2)

XI

Nhà v sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

1

 

9

 1,6

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hot hợp vệ sinh

 

XIII

Nguồn đin (lưới, phát điện riêng)

 

XIV

Kết nối internet

 

XV

Trang thông tin đin tử (website) của cơ sở giáo dục

X

 

XVI

Tường rào xây

 

..

....

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 04
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non,
 Năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

23 

 

 

 19

 1

 

16

 2

3

 

 

 

 

I

Giáo viên

18

 

 

 16

 1

 1

 

3

 2

 

 

 

 

 

1

Nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mẫu giáo

14

 

 

 2

 1

 1

 

3

 2

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 1

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Yên Đức, ngày 01  tháng 9  năm 2019
                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

                        
                                                                                                                      Vũ Thị Cồn Tiên