Asset Publisher

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, năm học 2014-2015

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, năm học 2014-2015


Biểu mẫu 04

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014-2015

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi chú

trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

31

 

 

 

 

15

 

 

 

 

I

Giáo viên

22

 

 

 

 

10

4

8

 

 

II

Cán bộ quản lý

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

III

Nhân viên

5

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

                                                                                               

                                                                                                   Yên Đức, ngày 30.tháng 9 năm 2014

                                                                                     Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                 Vũ  Thị Miến