Asset Publisher

Công khai theo TT 09 năm học 2015-2016

Công khai theo TT 09 năm học 2015-2016


Biểu mẫu 01

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015-2016

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được

 

Trẻ trong độ tuổi phát triển bình thường là: 96%

Trẻ trong độ tuổi phát triển bình thường là: 98%

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

Trẻ đạt được kiến thức kỹ năng so với yêu cầu là : 95%

Trẻ đạt được kiến thức kỹ năng so với yêu cầu là : 99%

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non cho lứa tuổi 13-24; 24-36 tháng tuổi

Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non cho lứa tuổi 5-6 tuổi

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

100% đầy đủ về  con người, CSVC, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ

100% đầy đủ về  con người, CSVC, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ

                                                  

                                                                                                                Yên Đức, ngày 30.tháng 9 năm 2015

                                                                                                                                   Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                             (Đã ký)

                                     

                                                                                                                                        Vũ Thị Miến

 

 

Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

THÔNG Báo

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2015-2016

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 th

tuổi

25-36 th

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

232

 

 15

50

50

56

61

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

232

 

 15

50

50

56

61

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

02

 

 

 1

 

 

1

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

232

 

 15

50

50

56

16

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

232

 

 15

50

50

56

61

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

232

 

 15

50

50

56

61

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

227

 

 

 

 

 

 

2

Kênh dưới -2 (SDD thể nhẹ)

5

 

 

 

 

 

5

3

Kênh dưới -3 (SDD thấp còi độ I)

5

 

 

 

 

 

5

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 5

 

 

 

 

 

 

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

65

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

167

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                 

                                                                                                                    Yên Đức, ngày 30.tháng 9 năm 2015       

                                                                                                                                   Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                                (Đã ký)

                                     

                                                                                                                                              Vũ Thị Miến

 

 

 

Biểu mẫu 03

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨc

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học: 2015-2016

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

9

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

7

3,6 m2/trẻ em

2

Phòng học bán kiên cố

2

4m2/trẻ em

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

3

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

5800m2

           5800m2

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1500m2

1500m2

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

    

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

896m2

896m2

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

896m2

896m2

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

120m2

120m2

4

Diện tích hiên chơi (m2)

120m2

120m2

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

60m2

60m2

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

10

Số bộ/nhóm (lớp)

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v…)

8

 

3IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

8

 

2

Nhạc cụ (Đàn ocgan, ghi ta, trống)

 6

 

3

Máy phô tô

3

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

7

 

7

Thiết bị khác

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

19

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

230

 

10

Thiết bị khác…

 

 

..

…..

 

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

5

 

 12

 

0,63m2

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

..

...

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                     Yên Đức, ngày 30.tháng 9 năm 2014

                                                                                                                                        Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                                                                                                   (Đã ký)

                                     

                                                                                                                                                Vũ Thị Miến

 

            

 

 Biểu mẫu 04

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015-2016

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi chú

trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

31

 

 

 

 

20

 

 

 

 

I

Giáo viên

22

 

 

 

 

13

2

7

 

 

II

Cán bộ quản lý

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

III

Nhân viên

5

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

                                                                                               

                                                                                                                         Yên Đức, ngày 30.tháng 9 năm 2015

                                                                                                                                                Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                                           (Đã ký)

                                     

                                                                                                                                                        Vũ Thị Miến