Asset Publisher

Cơ sở vật chất năm học: 2014-2015

Cơ sở vật chất năm học: 2014-2015


Biểu mẫu 03

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học: 2014-2015

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

10

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

8

3,6 m2/trẻ em

2

Phòng học bán kiên cố

2

4m2/trẻ em

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

2

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

5800m2

           5800m2

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1500m2

1500m2

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

    

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

896m2

896m2

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

896m2

896m2

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

120m2

120m2

4

Diện tích hiên chơi (m2)

120m2

120m2

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

60m2

60m2

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

10

Số bộ/nhóm (lớp)

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v…)

8

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

8

 

2

Nhạc cụ (Đàn ocgan, ghi ta, trống)

 6

 

3

Máy phô tô

3

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

7

 

7

Thiết bị khác

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

19

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

230

 

10

Thiết bị khác…

 

 

..

…..

 

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

5

 

 12

 

0,63m2

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

..

...

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                 Yên Đức, ngày 30.tháng 9 năm 2014

                                                                                     Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

                                                                                            Vũ Thị Miến