Asset Publisher

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2016 - 2017

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2016 - 2017


 

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2016 - 2017

 

 

TT

Tên lớp

Số trẻ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ CM

1

Nhóm trẻ A1

(Trung tâm)

25

Trần Thị Nhàn  

Cao đẳng

 Nguyễn Thị Uyên

Đại Học

2

 

Nhóm trẻ  A2

(Dương Đê)

 

20

Bùi Thị Minh Huệ  

Đại Học

Ngô Thị Xuân

Trung cấp

3

3 tuổi B1

(Trung tâm)

25

Bùi Thị Nữ

Trung cấp

Đoàn Thị Hằng

Đại học

Đoàn Thị Như

Trung cấp

4

3 tuổi B2

(Trung tâm)

25

Đỗ Thị  Nghĩa

Đại học

Vũ Thị Huyền

Trung cấp

5

3 tuổi B3

(Đức Sơn)

20

Bùi Thị Yên

Đại học

Đoàn Thị Hiền

Trung cấp

6

4 tuổi C1

30

Ngô Thị Tuyên

Trung cấp

Trần Thị Hải Yến

Trung cấp

7

4 tuổi C2

30

Bùi Thị Tích

Đại học

Trịnh Thị Tuyết

Đại học

8

5tuổi D1

33

Lưu Thị Loan

Đại học

Vũ Thị Lan

Đại học

9

5 tuổi D2

33

Vũ Thị Thúy  

Đại học

Đinh Thị Thùy Dương

Đại học

Tổng

9 nhóm lớp

241

19 giáo viên

 

 

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vũ Thị Miến