Asset Publisher

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2014-2015

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2014-2015


 

TT

Tên lớp

Số trẻ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ CM

1

Nhóm trẻ A1

(Dương Đê)

17

Nguyễn Thị Uyên

Trung cấp

 Đào Thị Hiền

Trung cấp

Đinh Thị Thùy Dương

Cao Đẳng

2

Nhóm trẻ  A2

(Trung tâm)

25

Trần Thị Nhàn  

Cao Đẳng

 

 

Ngô Thị Xuân

Cao Đẳng

Đoàn Thị Như

Trung cấp

3

Nhóm trẻ  A3

(Đức Sơn)

13

Bùi Thị Yên

Đại học

Nguyễn Thị Lương

Trung cấp

4

3 tuổi B1

(Trung tâm)

25

Đỗ Thị  Nghĩa

Đại học

Vũ Thị Huyền 

Trung cấp

5

3 tuổi B2

(Trung tâm)

25

Trịnh Thị Tuyết

Đại học

Đoàn Thị Hằng

Đại học

6

4 tuổi C1

25

Vũ Thị Lan

Trung cấp

Ngô Thị Tuyên

Trung cấp

7

4 tuổi C2

25

Bùi Thị Nữ

Trung cấp

Bùi Thị Tích

Đại học

8

5tuổi D1

30

Lê  Thị  Thủy   

Đại học

Lưu Thị Loan

Cao đẳng

9

5 tuổi D2

30

Vũ Thị Thúy  

Đại học

Phạm Thị Châu Loan

Đại học

10

5 tuổi D3

30

Bùi Thị Huệ

Đại học

Lê Thị Huế

Đại học

Tổng

10 nhóm lớp

245

22 giáo viên

 

 

                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Vũ Thị Miến