Tổng hợp khám sức khỏe lầ II năm học 2016 - 2017


 

Stt

Tổng hợp

 

Theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng

 

Ghi chú

Theo độ tuổi

Số lượng

 

Phát triển bình thường

 

Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Độ I

 

Suy dinh dưỡng thể thấp còi Độ I

SL

%

 

SL

%

SL

%

 

1

TS học sinh

252

 

 248

 

98,4

 

 

 4

 

 1,6

 

 01

 

0,4

 

 

2

 

MG

 

 

133

 

  133

 

 

100

 

 0

 

 100

 

0

 

0

 

 

3

 

NT

 

 

52

 

52

 

 100

 

    0

100

 

 0

   

 

 0

 

 

4

 

MG 5 T

 

67

 

63

 

 94

 

4

 

 0,6

 

    02

 

0,3

 

 

                                                          

        Yên Đức, ngày 27 tháng 3 năm 2017                                     

                      P. Hiệu trưởng

 

 

                       Nguyễn Thị Yến

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu