THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM 2019


   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU

   TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

THỰC ĐƠN THÁNG 9 :   NĂM HỌC  2019 - 2020

Từ ngày 06 /09/2019  đến ngày 30/09/2019

THỰC ĐƠN TUẦN 1,2 : (Từ ngày 06 đến ngày 14/09/2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

 (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

(Nhà trẻ)

Thứ 6

Ngày 6/9

 + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt sốt cà chua

 + Canh cua rau đay

  + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt sốt cà chua

 + Canh cua rau đay

- Cháo thịt

  -Mỳ xương

-Mỳ xương

    Thứ 2

Ngày 9/9

  + Cơm tẻ

  +  Thịt gà + thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

 + Cơm tẻ

  +  Thịt gà + thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

 - Bánh bông lan

 - Chè đỗ xanh

 - Chè đỗ xanh

Thứ 3

Ngày 10/9

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

  - Cháo đường đỗ xanh

- Bún xương 

- Bún xương 

Thứ 4

Ngày 11/9

 + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt sốt cà chua

 + Canh cua rau đay

  + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt sốt cà chua

 + Canh cua rau đay

 - Bún xương

-Cháo xương  

 -Cháo xương  

Thứ 5

Ngày 12/9

 + Cơm tẻ

 + Trứng  chim cút+ thịt lợn kho tầu

+ Canh xương bí  xanh

+ Cơm tẻ

 + Trứng  chim cút+ thịt lợn kho tầu

+ Canh xương bí xanh

- Chuối chín

- Mỳ gà 

- Mỳ gà 

Thứ 6

Ngày 13/9

  + Cơm tẻ

  + Thịt lợn, tôm nấu kim chi

  + Canh bầu nấu tép

 + Cơm tẻ

  + Thịt lợn, tôm nấu kim chi

  + Canh bầu nấu tép

- Bánh bông lan

- Cháo tim

- Cháo tim

        - Bữa sáng: Nhà trẻ ăn = 3.000đ    

        - Bữa trưa: Nhà trẻ  ăn = 6.000đ 

         - Bữa trưa: Mẫu giáo ăn = 9.000đ

         - Bữa chiều: MG+ NT ĂN = 4.000

 THỰC ĐƠN TUẦN 3: (Từ ngày 16 đến 20 tháng 09 năm 2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

 (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

 BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 16/9

 + Cơm tẻ

 + Thịt đậu sốt cà chua

 + Canh cua rau đay

   + Cơm tẻ

 + Thịt đậu sốt cà chua

 + Canh cua rau đay

- Cháo thịt

  -Mỳ xương

-Mỳ xương

 

Thứ 3

Ngày 17/9

  +  Cơm tẻ

  + Thịt ngan+ thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

 +  Cơm tẻ

  + Thịt ngan+ thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

 - Bánh bông lan

 - Cháo  xương đỗ xanh

 - Cháo  xương đỗ xanh

Thứ 4

Ngày 18/9

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh ngao mồng tơi

 + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh ngao mồng tơi

  - Cháo đường đỗ xanh

- Bún xương 

- Bún xương 

Thứ 5

Ngày 19/9

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

 - Bún xương

-Cháo tim

- Cháo tim

Thứ 6

Ngày 20/9

 + Cơm tẻ

 + Trứng  chim cút+ thịt lợn kho tầu

+ Canh xương bí xanh

+ Cơm tẻ

 + Trứng  chim cút+ thịt lợn kho tầu

+ Canh xương bí xanh

- Chuối chín

- Mỳ gà 

- Mỳ gà 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4: (Từ ngày 23 đến 30  tháng 09 năm 2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 23/09

 + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt lợn sốt cà chua

+ Canh cua  rau cải

 + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt lợn sốt cà chua

+ Canh cua  rau cải

- Cháo thịt

 -Mỳ xương

 -Mỳ xương

 

 

Thứ 3

Ngày 24/09

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

- Chuối chín

 

- Cháo tim

 

- Cháo tim

Thứ 4

Ngày 25/09

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan + thịt lợn rim

+ Canh xương bí đỏ

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan + thịt lợn rim

+ Canh xương bí đỏ

-Bánh  bông  lan

- Bún xương  

- Bún xương

Thứ 5

Ngày 26/09

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

 +  Canh xương củ cải cà rốt

 + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

 +  Canh xương củ cải cà rốt

- Cháo thịt

- Mì gà 

- Mì gà 

Thứ 6

Ngày 27/09

  + Cơm tẻ

  + Giò lụa lợn + thịt lợn sốt cà chua

  + Canh ngao mồng tơi

  + Cơm tẻ

  + Giò lụa lợn + thịt lợn sốt cà chua

  + Canh ngao mồng tơi

- Bún xương

Chè đỗ xanh

 Chè đỗ xanh

Thứ 2

Ngày 30/09

  + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  +  Canh thịt rau ngót

 + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  +  Canh thịt rau ngót

- Cháo thịt

- Bún xương

- Bún xương

                                                                                     

                                                                                                     Yên Đức, ngày 03  tháng 09  năm 2019

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                 NGƯỜI  DUYỆT                 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG                                                          

 

                                                                                                                                (Đã ký)

          

              Bùi Thị Hương                                                                                 Vũ Thị  Cồn Tiên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu