Thực đơn tháng 5 năm 2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU

                TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

                                         THỰC ĐƠN THÁNG 5:   NĂM HỌC  2018 - 2019

                                                Từ ngày 02/5/2019 đến ngày 24/5/2019

THỰC ĐƠN TUẦN 1: (Từ ngày 02 đến ngày 04/05/2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 5

Ngày 2/5

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

 + Canh cua rau đay

- Cháo  thịt

  - Mỳ gà 

- Mỳ gà 

         Thứ 6

Ngày 3/5

  + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  + Canh xương  khoai tây,  cà rốt

  + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

 + Canh xương  khoai tây,  cà rốt

-  Bún xương

  - Cháo tim

  - Cháo tim

Thứ 7

Ngày 4/5

 + Cơm tẻ

 + Giò lụa lợn + thịt  rim cà chua

+  Canh ngao mồng tơi

 + Cơm tẻ

 + Giò lụa lợn + thịt  rim cà chua

+  Canh ngao mồng tơi

- Chuối chín

  - Bún xương

  - Bún xương  

THỰC ĐƠN TUẦN 2: (Từ ngày 06 đến 11 tháng 5  năm 2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 6/5

  + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt rim cà chua

+  Canh cua rau đay

  + Cơm tẻ

  + Tôm + thịt rim cà chua

 +  Canh cua rau đay

- Cháo thịt

  -Mỳ xương

-Mỳ xương

 

Thứ 3

Ngày 7/5

  +  Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương bí xanh

  +  Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương bí xanh

 - Chuối chín

 - Cháo  đường + Đỗ xanh

 - Cháo đường + Đỗ xanh

Thứ 4

Ngày 8/5

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh ngao mồng tơi

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh ngao mồng tơi

  - Bún xương

- Cháo xương thịt 

- Cháo xương thịt 

Thứ 5

Ngày 9/5

  +  Cơm tẻ

 + Thịt nấu kim chi,

    + Canh xương khoai  sọ

  +  Cơm tẻ

 + Thịt  nấu  kim chi,

  + Canh xương khoai sọ

 - Bánh bông lan

-Mỳ gà

 -Mỳ gà

Thứ 6

Ngày 10/5

 + Cơm tẻ

 + Trứng cút+ thịt kho tầu

+ Canh  thịt rau ngót

  + Cơm tẻ

 + Trứng cút+ thịt kho tầu

+ Canh  thịt rau ngót

- Chuối chín

- Bún xương 

- Bún xương 

Thứ 7

Ngày 11/5

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

- Cháo thịt

- Bánh mỳ kinh đô

- Bánh mỳ kinh đô

THỰC ĐƠN TUẦN 3: (Từ ngày 13 đến 18 tháng 5 năm 2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 13/5

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh rau ngót nấu thịt

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh rau ngót nấu thịt

- Cháo thịt

 -Mỳ xương

 -Mỳ xương

 

 

Thứ 3

Ngày 14/5

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rin gừng

  + Canh xương bí đỏ

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rin gừng

  + Canh xương bí đỏ

- Chuối chín

 - Cháo xương thịt

- Cháo xương thịt

Thứ 4

Ngày 15/5

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh cua rau đay

 + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh cua rau đay

-Bánh bông lan

- Bánh mì kinh đô

- Bánh mì kinh đô

Thứ 5

Ngày 16/5

 + Cơm tẻ

  +  Cá sốt cà chua

+ Canh xương khoai sọ

+ Cơm tẻ

  +  Cá sốt cà chua

+ Canh xương khoai sọ

- Mỳ xương

- Cháo đường đỗ xanh

- Cháo đường đỗ xanh

Thứ 6

Ngày 17/5

  + Cơm tẻ

  +  Tôm thịt  rim cà chua

  +  Canh ngao mồng tơi

 + Cơm tẻ

  +  Tôm thịt  rim cà chua

  +  Canh ngao mồng tơi

- Cháo thịt

- Bún xương

- Bún xương

Thứ 7

Ngày 18/5

   + Cơm tẻ

  + Giò Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh cua rau đay

  + Cơm tẻ

  + Giò Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh cua rau đay

- Bánh mỳ kinh đô

- Mỳ xương

- Mỳ xương

 THỰC ĐƠN TUẦN 4  : (Từ ngày 20  đến 24 tháng 5 năm 2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 20/5

   + Cơm tẻ

   + Cá sốt cà chua

   + Canh cua rau đay

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

- Chuối chín

- Cháo thịt

- Cháo thịt

Thứ 3

Ngày 21/5

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu  sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu  sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

- Cháo xương

- Mỳ gà

- Mỳ gà

Thứ 4

Ngày 22/5

  + Cơm tẻ

  +Thịt trứng chim cút kho tàu

  + Canh xương bí đỏ

 + Cơm tẻ

  +Thịt trứng chim cút kho tàu

  + Canh xương bí đỏ

 - Bánh bông lan

 - Cháo đường  đỗ xanh

 - Cháo đường  đỗ xanh

Thứ 5

Ngày 23/5

  + Cơm tẻ

  + Thịt trưng mắm tôm

  +  Canh thịt rau ngót

  + Cơm tẻ

  + Thịt trưng mắm tôm

 + Canh thịt rau ngót

- Mì thịt

 - Cháo tim

 - Cháo tim

Thứ 6

Ngày 24/5

  + Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh ngao mồng tơi

  + Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 + Canh ngao mồng tơi

- Cháo xương

- Bánh mỳ kinh đô

- Bánh mỳ kinh đô

                                                                        Yên Đức, ngày 02  tháng 5  năm 2019

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                              NGƯỜI  DUYỆT                                      

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG                                                          

                                                                                                   (Đã ký)

               Bùi Thị Hương                                                  Vũ Thị Miến

                                


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu