Xuất bản thông tin

Trường MN Yên Đức tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012 -2014

Trường MN Yên Đức tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012 -2014


Hôm nay ngày 20/08/2012 trường MN Yên Đức đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012 -2014.