Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 9/2015

Thực đơn tháng 9/2015


 

Thực đơn tháng  9/2015

Thứ

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

TUẦN 5

2

 

 

 - Cơm, thịt ngan rim gừng

- Canh khoai sọ xương ngan

     Cháo đỗ xanh

- Cơm thịt gà rim lợn

- Canh bí xanh

  - Cháo đỗ xanh

 - Cơm, thịt ngan rim gừng

- Canh khoai sọ xương ngan

     Cháo đỗ xanh

- Cơm thịt gà rim lợn

- Canh bí xanh

  - Cháo đỗ xanh

3

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh xương củ cải, cà rốt

   Mỳ xương

 

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh cải thịt nạc

  Bún thịt

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh xương củ cải, cà rốt

   Mỳ xương

 

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh cải thịt nạc

  Bún thịt

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh xương củ cải, cà rốt

   Mỳ xương

 

4

- Cơm, Thịt ngan rim đậu

- Canh bí đỏ xương ngan

Chè đậu đen

- Cơm, Thịt lợn thịt gà rim

- Canh xương củ cải, cà rốt

 Chè  đậu đen

- Cơm, Thịt ngan rim đậu

- Canh bí đỏ xương ngan

Chè đậu đen

- Cơm, Thịt lợn thịt gà rim

- Canh xương củ cải, cà rốt

 Chè  đậu đen

- Cơm, Thịt ngan rim đậu

- Canh bí đỏ xương ngan

Chè đậu đen

5

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt nạc

  Mỳ thịt

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh bí đỏ hầm xương

  Mỳ xương

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt nạc

  Mỳ thịt

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh bí đỏ hầm xương

  Mỳ xương

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt nạc

  Mỳ thịt

6

- Cơm, Muối lạc vừng, ruốc

- Canh xương củ cải, cà rốt

  Cháo xương

- Cơm, Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm nấu bầu ( Bí xanh)

Cháo thịt

- Cơm, Muối lạc vừng, ruốc

- Canh xương củ cải, cà rốt

  Cháo xương

- Cơm, Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm nấu bầu ( Bí xanh)

Cháo thịt

- Cơm, Muối lạc vừng, ruốc

- Canh xương củ cải, cà rốt

  Cháo xương

 

Tiền ăn trong ngày: 10.000đồng

Bữa sáng: 7.000đồng

Bữa chiều: 3.000đồng

                                                                                    Yên Đức, ngày 1  tháng  9 năm 2015

                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞN

                                                                                                    Nguyễn Thị Yến