Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 11 năm 2018

Thực đơn tháng 11 năm 2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU

  TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

                                                     THỰC ĐƠN THÁNG 11:   NĂM HỌC  2018 - 2019

                                                Từ ngày 01/11 /2018 đến ngày 30/11/2018

THỰC ĐƠN TUẦN 1: (Từ ngày 01 đến ngày 03/11/2018)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 5

Ngày 01/11

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

 + Canh tép nấu bầu

- Cháo  thịt

  - Phở gà ta

- Phở gà ta

         Thứ 6

Ngày 02/11

  + Cơm tẻ

  + Giò lụa lợn  + thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương  củ cải cà rốt

  + Cơm tẻ

  + Giò lụa lợn  + thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương  củ cải cà rốt

-  Bún xương

  - Cháo tim

  - Cháo tim

Thứ 7

Ngày 03/11

 + Cơm tẻ

 + Trứng cút+ thịt kho tầu

+  Canh xương khoai sọ

 + Cơm tẻ

 + Trứng cút+ thịt kho tầu

+  Canh xương khoai sọ

-Sữa đậu nành, bánh  bông  lan

  - Bún xương

  - Bún xương (Nghỉ họp)

THỰC ĐƠN TUẦN 2: (Từ ngày 05 đến 10 tháng 11 năm 2018

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 5/11

  + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt rim

+  Canh tôm bí xanh

  + Cơm tẻ

  + Tôm + thịt rim

 +  Canh tôm bí xanh

- Cháo thịt

  -Mỳ xương

-Mỳ xương

 

Thứ 3

Ngày 6/11

  +  Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương củ cải, cà rốt

  +  Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương củ cải cà rốt

 - Sữa đậu nành, bánh bông lan

 - Cháo  xương + Đỗ xanh

 - Cháo xương + Đỗ xanh

Thứ 4

Ngày 07/11

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

  - Cháo đường đỗ xanh

- Bún xương 

- Bún xương 

Thứ 5

Ngày 08/11

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

 - Bún xương

-Chè đỗ đen

 -Chè đỗ đen

Thứ 6

Ngày 09/11

 + Cơm tẻ

 + Trứng cút+ thịt kho tầu

+ Canh  thịt rau ngót

  + Cơm tẻ

 + Trứng cút+ thịt kho tầu

+ Canh  thịt rau ngót

- Chuối chín

- Phở gà ta 

- Phở gà ta 

Thứ 7

Ngày 10/11

  + Cơm tẻ

  + Thịt kim chi,

  + Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt kim chi,

  + Canh xương bí đỏ

- Sữa đậu nành, bánh bông lan

- Cháo tim

- Cháo tim

THỰC ĐƠN TUẦN 3: (Từ ngày 12 đến 17 tháng 11 năm 2018)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 12/11

 + Cơm tẻ

 + Tôm rim thịt

+ Canh xương bí xanh

  + Cơm tẻ

 + Tôm rim thịt

+ Canh xương bí xanh

- Cháo thịt

 -Mỳ xương

 -Mỳ xương

 

 

Thứ 3

Ngày 13/11

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

- Chuối chín

 - Bún xương

 - Bún xương

Thứ 4

Ngày 14/11

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh rau ngót nấu thịt

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh rau ngót nấu thịt

-Sữa đậu nành, bánh  bông  lan

- Phở gà ta

- Phở gà ta

Thứ 5

Ngày 15/11

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan + thịt lợn rim

+ Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan + thịt lợn rim

+ Canh xương bí đỏ

- Mỳ xương

- Chè đỗ đen

- Chè đỗ đen

Thứ 6

Ngày 16/11

  + Cơm tẻ

  +  Cá sốt cà chua

  +  Canh xương củ cải cà rốt

  + Cơm tẻ

  +  Cá sốt cà chua

  +  Canh xương củ cải cà rốt

- Cháo thịt

- Mỳ xương

- Mỳ xương

Thứ 7

Ngày 17/11

   + Cơm tẻ

  + Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương khoai tây cà rốt

   + Cơm tẻ

  + Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương khoai tây cà rốt

- Bún xương

- Cháo đường đỗ xanh

- Cháo đường đỗ xanh

THỰC ĐƠN TUẦN 4  : (Từ ngày 19 đến 24 tháng 11 năm 2018

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 19/11

   + Cơm tẻ

   + Cá sốt cà chua

   + Canh bí xanh ninh xương

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh bí xanh ninh xương

- Chuối chín

- Cháo thịt

- Cháo thịt

Thứ 3

Ngày 20/11

  + Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

  + Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

- Cháo xương

- Bún xương

- Bún xương

Thứ 4

Ngày 21/10

  + Cơm tẻ

  +Trứng đúc thịt

  + Canh xương bí xanh

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương bí xanh

 - Sữa đậu nành bánh bông lan

 - Chè đỗ đen

 - Chè đỗ đen

Thứ 5

Ngày 22/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt trưng mắm tôm

  +  Canh thịt rau ngót

  + Cơm tẻ

  + Thịt trưng mắm tôm

 +  Canh thịt rau ngót

- Mì thịt

 - Cháo tim

 - Cháo tim

Thứ 6

Ngày 23/10

 + Cơm tẻ

 + Thịt đậu sốt cà chua

 + Canh xương khoai sọ

+ Cơm tẻ

 + Thịt đậu sốt cà chua

 + Canh xương khoai sọ

-Bún xương

 - Mỳ xương thịt

 - Mỳ xương thịt

Thứ 7

Ngày 24/10

   + Cơm tẻ

   + Tôm, thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

   + Cơm tẻ

   + Tôm, thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

- Cháo thịt

 - Cháo xương đỗ xanh

 - Cháo xương đỗ xanh

THỰC ĐƠN TUẦN 5: (Từ ngày 26 đến 30 tháng 11 năm 2018

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 26/11

  + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt rim

+  Canh tôm bí xanh

  + Cơm tẻ

  + Tôm + thịt rim

 +  Canh tôm bí xanh

- Cháo thịt

  -Mỳ xương

-Mỳ xương

 

Thứ 3

Ngày 27/11

  +  Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương củ cải, cà rốt

  +  Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương củ cải cà rốt

 - Sữa đậu nành, bánh bông lan

 - Cháo  xương + Đỗ xanh

 - Cháo xương + Đỗ xanh

Thứ 4

Ngày 28/11

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

  - Cháo đường đỗ xanh

- Bún xương 

- Bún xương 

Thứ 5

Ngày 29/11

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

 - Bún xương

-Chè đỗ đen

 -Chè đỗ đen

Thứ 6

Ngày 30/11

 + Cơm tẻ

 + Trứng cút+ thịt kho tầu

+ Canh  thịt rau ngót

  + Cơm tẻ

 + Trứng cút+ thịt kho tầu

+ Canh  thịt rau ngót

- Chuối chín

- Phở gà ta 

- Phở gà ta 

                                                                                Yên Đức, ngày 31  tháng 10 năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                NGƯỜI  DUYỆT                                      

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG                                                          

                                                                                   (Đã ký)

        Bùi Thị Hương                                                 Vũ Thị Miến