Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 12/2013

Lịch công tác tháng 12/2013


 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2013

* Trọng tâm công tác tháng 12:

  - Triển khai chương trình cho trẻ em 5 tuổi tiếp tục làm quen với Tiếng Anh.

 - Cân đo và theo dõi biểu đồ cho học sinh.

- Tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi đi thăm di tích lịch sử Hang 73 Núi canh yên Đức, chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

 - Kiểm tra giáo viên thực hiện chuyên đề.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01 - 05/12

- Họp hội đồng giáo viên nhà trường

- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 22/12

- Ổn định và duy trì nền nếp và duy trí số trẻ huy động

- Đảm bào vệ sinh ATTP - VS môi trường sạch sẽ, giáo dục toàn diện cho trẻ

- Bổ xung giấy khám sức khỏe của   CBGV,NV.

- Tiếp tục rèn chuyên đề “Bé mầm non với đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam”cấp trường, mời các bậc phụ huynh lớp 5 tuổi về dự.

 

- Hiệu trưởng

- GVCN

 

- GVCN + Tổ nuôi

- CM

06 - 25/12

  - khám sức khỏe và cân đo cho trẻ,   chấm ghi vào sổ theo dõi trẻ 

 - Kiểm tra hồ sơ, sổ sách của tổ

- Đánh giá các mặt hoạt động của trẻ

- Tiếp tục thăm lớp dự giờ cho giáo viên

 

- Ban giám hiệu

- CM + Y tế trường

- Ban giám hiệu

- Chuyên môn

 

26 - 31/12

 - Đánh giá xếp loại thi đua

 – Ghi sổ tổng hợp theo dõi chất lượng các lớp.

- Tổng hợp thi đua

- Chuẩn bị báo cáo chất lượng giáo dục học kỳ I  

- Ban thi đua

- Hiệu trưởng

 - HT

 

Nơi nhận:

 - BGH, các bộ phận thuộc trường

 - Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký)

Nguyễn Thị Loan