Xuất bản thông tin

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I năm học 2016-2017

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I năm học 2016-2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                   Yên Đức, ngày 30 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

năm học 2016-2017

 
   

I. Thuận lợi, khó khăn

          a. Thuận lợi:

 Trường mầm non Yên Đức luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã; Phòng GD&ĐT; Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trên địa bàn và cha mẹ học sinh. Cha mẹ học sinh đều quan tâm, chăm lo tạo điều kiện cho con em học tập, rèn luyện. Đa số trẻ đến trường đều ngoan, lễ phép.             

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đủ đáp ứng nhu cầu dạy và học của cô và trẻ; cảnh quan sư phạm trường học cơ bản đáp ứng yêu cầu xanh – sạch – đẹp và an toàn.

Đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, 100% đội ngũ giáo viên và nhân viên có trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn, có năng lực công tác tốt yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình và tâm huyết với nghề .

b. Khó khăn.

Trường mầm non Yên Đức là một trường nằm ở vùng nông thôn, đại đa số trẻ là con em gia đình chủ yếu là nghề nông nghiệp do vậy điều kiện kinh tế khó khăn nên việc đần tư cho con em học hành còn hạn chế.

Trường có 2 điểm lẻ cách xa trung tâm. Hệ thống giao thông liên thôn được cải thiện nhưng vẫn còn đường xấu, bụi bẩn vào ngày nắng, bùn lầy vào mùa mưa, gây cản trở rất lớn đến việc phụ huynh học sinh đưa trẻ đến trường.

Trường mới xây dựng khang trang, sạch đẹp song cây xanh còn ít ảnh hưởng rất lớn đến việc hoạt động vui chơi ngoài trời của trẻ.

 Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên không đồng đều. Số giáo viên cao tuổi và giáo viên có con nhỏ còn nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng CS và giáo dục trẻ.

          II - KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác phổ cập Giáo dục:

Năm 2016 công tác phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ năm tuổi của nhà trường đạt 100%.

2.Tình hình về quy mô trường lớp:

* Công tác phát triển giáo dục:

+ Tổng số lớp: 09. Trong đó: Nhóm trẻ là 02; Mẫu giáo là: 07.

Tổng số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ - Mẫu giáo được chăm sóc và giáo dục tại trường là: 241 cháu. Trong đó:

+ Nhà trẻ là 42 cháu đạt 32,8%.

+ Mẫu giáo:          Trẻ học tại trường huy động ra lớp là: 199 đạt 8,9%.

+ Riêng trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%.  (Trẻ học tại trường: 67; Trẻ học nơi khác:  17; Trẻ nơi khác đến: 04).

          Các cháu được học 2 buổi trên ngày theo chương trình GDMN, tỷ lẹ chuyên cần của trẻ 5 tuổi đạt 98% trở lên.

* Về đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên: 

-  Tổng số cán bộ giáo viên là 29 đồng chí trong đó:

+ Hiệu trưởng: 01đ/c

+ Phó hiệu trưởng: 02 đ/c

+ Giáo viên: 19đ/c

+ Nhân viên: 03đ/c trong đó:

Kế toán: 1 Đ/c.

          Y tế học đường: 1 đ/c

          Hành chính: 1 đ/c.

+ Cấp dưỡng: 04

          -  Đảng viên : 10 đ/c ;  chi bộ riêng

 - Đoàn viên :   15 đ/c

  - Trình độ đạt chuẩn đạt 100 %, trên chuẩn  16/29 đạt  55%

(Hiện có 07 CB giáo viên – nhân viên đang đi học lớp Đại học.)

                   + Trong đó:

                                       - Đại học: 14 đ/c = 48,2 %

                                       - Cao đẳng: 02 đ/c = 7 %

                              - Trung cấp: 13đ/c = 45%.

Số lượng giáo viên đủ  (theo thông tư 06)

          Chất lượng đội ngũ, có phẩm chất đạo đức tốt có tinh thần trách nhiệm cao . Đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành  nhiệm vụ năm học.

* Đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị  trong nhà trường.

- Tổ chức Đảng: Thực hiện đúng chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước. Thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của chi bộ, Đảng bộ

 - Công tác quản lý chỉ đạo tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách phát huy tinh thần tích cực của người Đảng viên .

        Trong những năm qua chi bộ luôn luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh .Chỉ đạo nhà trường thực hiện  hoàn thành tốt  kế hoạch năm học .

3. Thực hiện đổi mới quản lý giáo dục trong nhà trường

Đổi mới quản lý giáo dục trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học  nhà trường đã làm tốt các việc như sau:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học của ngành tới toàn thể CBGV-NV.

Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý

Quản lý theo chuẩn

Thực hiện qui chế công khai

Chú trọng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học  

Đổi mới kiểm tra, đánh giá

Đổi mới công tác thi đua

Bồi dưỡng công tác quản lý cho một số vị trí chủ chốt

Chỉ đạo bằng văn bản, thông tin, thông báo

          4. Kết quả thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua 

Triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của ngành Giáo dục "quản lý tốt, dạy tốt, học tốt". Xây dựng cảnh quan, môi trường sư phạm lành mạnh, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

* Kết quả cuộc vận động:

  Tập thể nhà trường là một khối đoàn kết cộng đồng trách nhiệm, làm tốt công tác giáo dục ở địa phương góp phần thực hiện tốt đổi mới giáo dục. Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. 

          - Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong nhà trường. Tiếp tục thực hiện đề án " Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Mỗi thày cô là một tấm gương đạo đức và tự học. Tích hợp giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động trong trường mầm non. Tiếp tục đầu tư, xây dựng CSVC nhà trường theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

 -  Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, khai thác mọi tiềm năng, huy động mọi tiềm lực để phát triển nhà trường. Hưởng ứng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

 - Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm lớn trong năm học lồng ghép các hoạt động, văn nghệ, giáo dục học sinh lễ phép, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, người lớn tuổi; Thương yêu nhường nhịn giúp đỡ bạn bè, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

Tổ chức cho các cháu 5 tuổi đi thăm di tích lịch sử Hang 73 Núi Canh .  Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực đạt loại tốt.

  5. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi học sinh và giúp các em hứng thú trong học tập.

-   Cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tích hợp lồng ghép các hoạt động vào bài giảng, giáo dục các cháu ở mọi lúc mọi nơi .         

 - Rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe, giữ gìn VSATTP – vệ sinh môi trường phòng chống dịch bênh chân tay miệng, phòng chống tai nạn giao thông,  và các tai nạn thương tích khác.

- Rèn luyện kỹ năng nói, xưng hô lễ phép, chơi  đoàn kết , không được giành đồ chơi của bạn.  

          - Tổ chức các hoạt đông văn nghệ,hưởng ứng  phong trào thi đua hướng về các ngày lễ lớn trong năm: Tổ chức tết trung thu, 20-11 ngày nhà giáo Việt nam,...

- Tổ chức các trò chơi dân gian vào các hoạt động  phối hợp với  các hoạt động vui chơi tích cực khác phù hợp với lứa tuổi của trẻ. 

 Tuyên truyền về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước qua các buổi   nêu gương cuối tuần. Giáo dục lòng tự hào về quê hương 

          Giáo viên thân thiện với phụ huynh, mối quan hệ giữa cô với cháu, tình cảm cô cháu thân thiện các bà mẹ yên tâm gửi con đến trường.

6. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT:

- Bồi dưỡng đội ngũ : động viên cán bộ giáo viên tự học hỏi lẫn nhau, động viên cán bộ giáo viên mua máy tính để  tự học và tham gia học các lớp tập huấn do Phòng GD & ĐT mở  tại Thị xã .

- Ứng dụng CNTT vào quản lý : Các đồng chí đã biết sử dụng máy tính để soạn giáo án trên máy tính, biết tính khẩu phần cho trẻ trê phần mềm nutriskit, khai thác thông tin trên các trang thông tin, gửi tin, xem tin tức trong thư viện điện tử, làm báo cáo, gửi báo cáo . 

- Tổng số cán bộ giáo viên biết sử dụng máy vi tính: 27/29 đạt 93%

- Riêng ban giám hiệu 100% các đ/c biết sử dụng thành thạo máy vi tính.

          - Thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục, hoàn thành trang thư viện điện tử của trường , thường xuyên đưa tin bài lên trang của trường.

III- CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

      1. Các biện pháp năng cao chất lượng 

          + Tích cực thực hiện công tác dự giờ thăm lớp.

          + Học tập nghiên cứu tài liệu tham khảo, tích cực làm đồ dung đồ chơi

          + Bồi dưỡng tại chỗ học tập đồng nghiệp, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn và hoạt động chuyên đề.

             - Trường chỉ đạo 100% các lớp thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục Mầm non, tạo môi trường cho trẻ hoạt động.

  - Chỉ đạo các tổ chuyên môn tích cực dự giờ thăm lớp  kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên, khảo sát đánh giá chất lượng dạy và học. Giáo viên Có đầy đủ các loại sổ sách qui định của  giáo viên, Ghi chép đầy đủ các nội dung theo dõi đánh giá trẻ qua từng giai đoạn. Có đầy đủ bài soạn và kế hoạch phục vụ cho hoạt động dạy và học.

       2- Đánh giá chất lượng giáo dục

2.1.Chất lượng chăm sóc 

- Trường chỉ đạo 100% các lớp ăn bán trú.

- 100% các cháu đến trường được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi biểu đồ tăng trưởng. ăn uống đảm bảo vệ sinh  an toàn thực phẩm, không có hiện tượng ngộ độc thức ăn và không có dịch bệnh chân, tay, miệng.

          * Kết quả sức khỏe của trẻ:  

 - Trẻ phát triển bình thường:  239/241 đạt 99%.

 - Trẻ Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:  2/241 đạt 1 %

           - Trẻ suy dinh dưỡng thấp còi: 2/241 đạt 1%

           - Bé sạch đạt 100%.

           - Bé chăm : 97%.

            - Bé ngoan : 99%.

2.2. Chất lượng giáo dục:

          Học  sinh:

           *Đối với trẻ nhà trẻ 24-36 tháng:

- 100 % các nhóm thực hiện chương trình giáo dục Mầm non với 9 chủ đề lớn trong 35 tuần.

- Đánh giá trẻ theo 4 lĩnh vực  như sau:

+ Lĩnh vực phát triển thể chất: đạt yêu cầu là 90 %.

+ Lĩnh vực phát triển nhận thức: đạt yêu cầu là 92 %.

+ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: đạt yêu cầu là 87 %.

+ Lĩnh vực phát triển tình cảm- xã hội, thẩm mĩ: đạt yêu cầu là 90 %.

* Đối với trẻ mẫu giáo:

- 100 % các lớp mẫu giáo từ 3- 5 tuổi thực hiện chương trình giáo dục Mầm non: 9 chủ đề lớn đối với lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi, 4 – 5 tuổi; 10 chủ đề lớn đối với lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi trong 35 tuần.

- Kết quả đánh giá trẻ theo 5 lĩnh vực giáo dục như sau:

+ Lĩnh vực phát triển thể chất: đạt yêu cầu là  92 %.

+ Lĩnh vực phát triển nhận thức: đạt yêu cầu là 93 %.

+ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: đạt yêu cầu là 93 %.

+ Lĩnh vực phát triển tình cảm- xã hội: đạt yêu cầu là 92 %

+ Lĩnh vực phát  triển thẩm mĩ: đạt yêu cầu là 95 %.

2.3 . Các hoạt động dạy:

Tổ chức thao giảng dự giờ thông qua chuyên đề:" Dinh dưỡng của bé; Nâng cao chất lượng phát triển vận đọng cho trẻ trong trường mầm non". Qua các đợt phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, ngày nhà giáo Việt Nam 20- 11.

          Kết quả các giờ thao giảng

             - Kết quả dự được 18 giờ trong đó:

          Xếp loại tốt:13 tiết  

                    Xếp loại khá: 6 tiết

Đạt yêu cầu: 0 tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2.3. Tổ chức hội thi

           Tổ chức tốt hội thi: "Ngày hội môi trường của bé năm học 2016-2016" vào

tháng 11/2016.

3. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng

Trong  họckỳ 1 nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đã phối kết hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ, dân số, y tế, tuyên truyền:

  -  Vệ sinh môi trường, tuyên truyền cách sử dụng phòng chống bệnh dịch bằng cách dùng dung dịch sát khuẩn tẩy rửa phòng ăn, phòng ngủ để phòng chống bệnh chân, tay, miệng và vệ sinh an toàn thực phẩm, 

 Phòng tránh tai nạn giao thông,  Phòng tránh ngộ độc thức ăn, tuyên truyền cho phụ huynh phải thường xuyên vệ sinh răng mệng cho trẻ.

         Tuyên truyền bằng các hình thức:   

Đọc trên đài truyền thanh từ xã đến thôn tin bài được phát vào 5 giờ sáng thứ 4,6 trong tuần.

          -  Thông qua cá buổi họp các đoàn thể, các đợt họp phụ huynh.

           - Thông qua các góc tuyên truyền của các lớp.

IV- XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

         1- Tổng số phòng học : 10 phòng, trong đó: Phòng bán kiên cố: 02

Phòng kiên cố: 08

        - Tổng số ghế: 260 ghế  và 130 bàn học sinh

         - Tu sửa nâng cấp 6 cánh cửa sổ và 02 cửa đại cho lớp mẫu giáo thôn Dương Đê; Xây mới tường  bao, sân lớp mẫu giáo Dương Đê.

Làm mới mái tôn sân khấu và sân tại điểm chính, lấy từ nguồn ngân sách. Sửa chữa hệ thống vòi rửa tay cho các lớp điểm chính. Sửa chữa thay thế một số bộ phận các máy tính và thay trống, đổ mực, cài lại máy, mua phần mềm diệt vi rút cho các máy tính của trường phục vụ quản lý và giảng dạy, một máy ảnh phục vụ CNTT của nhà trường.

V- CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA

- Đánh giá kết quả công tác tự kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục Mầm non

             Trường chỉ đạo kiểm tra nội bộ đánh giá xếp loại giáo viên

  Trong  học kỳ I nhà trường tự kiểm được  18 đ/c Cán bộ giáo viên, nhân viên.    

      -  Kết quả kiểm tra  :

               +  Hồ sơ xếp loại tốt : 10 đ/c ;  Xếp loại khá: 6 đ/c

     - Tổng số giờ dự trong năm  32 giờ. Trong đó xếp loại tốt là: 20 giờ đạt 63%. Xếp loại khá :  12  giờ đạt  37%

Công tác kiểm tra nội bộ đạt kết quả tốt, nhằm đánh giá thực chất năng lực của từng đ/c giáo viên khích lệ giáo viên làm việc có trách nhiệm, có ý thức tu dưỡng chuyên môn thường xuyên, có ý thức tích lũy kinh nghiệm củng cố làm thêm đồ dùng đồ chơi sử dụng phục vụ cho các hoạt động của trẻ.

VI – CÔNG TÁC TÀI CHÍNH .

          Trường chỉ đạo  thu chi theo văn bản hướng dẫn của cấp trên, thu theo công văn hướng dẫn số: 2058/SGD&ĐT-KHTC ngày 08/09/2015 của sở GD Đào tạo Quảng Ninh và công văn hướng dẫn số 634/PGD&ĐT ngày 11/09/2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều. Công văn số 751 PGD&ĐT ngày 30/08/16 V v Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấm dứt tình trạng lạm thu trong các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã năm học 2016-2017

            - Quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với CBGVNV như chế độ lương bậc. nâng lương, các quyền lợi liên quan để nâng cao đời sống CBGV.

Thực hiện chế độ chính sách cho trẻ, đặc biệt là các cháu trong diện chính sách…

VII- CÔNG TÁC ĐẢNG

          Tổng số : 10 đảng viên

Trong học kỳ 1 chi bộ  đã  kết nạp thêm 1 đảng viên và giới thiệu 2 quần chúng ưu tú cho  đi học lớp cảm tình của Đảng. Năm 2016 chi bộ trường Mầm non Yên Đức giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch.

 

          II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II.

1. Công tác phổ cập Giáo dục:

Tiếp tục làm tốt công tác phổ cập GDCTNT trong năm.

2. Phát triển giáo dục:

- Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp. Đảm bảo tỷ lệ huy động số trẻ theo kế hoạch giao, đối với trẻ  5 tuổi trên địa bàn quản lý đến trường. 100% và hoàn thành chương trình Phổ cập GD.

Tổng số trẻ đạt theo các lĩnh vực phát triển từ 95- 98%.

2-Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên:    

Tiếp tục  bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trên nhiều phương diện: Tư tưởng, nhận thức, phẩm chất đạo đức, chuyên môn, tạo điều kiện động viên giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị. Nâng cao ý thức tự học, đặc biệt trình độ công nghệ thông tin.

Giới thiệu cho đảng 02 quần chúng tích cực đi học lớp đối tượng Đảng trong năm 2017

3- Chất lượng giáo dục

2.1.Chất lượng chăm sóc 

- Tiếp tục chỉ đạo và duy trì  100% các lớp ăn bán trú tại trường.

- 100% các cháu đến trường được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi biểu đồ tăng trưởng. ăn uống đảm bảo vệ sinh  an toàn thực phẩm, không có hiện tượng ngộ độc thức ăn và không có dịch bệnh chân, tay, miệng.

2.2. Chất lượng giáo dục:

           - 100% các cháu 5 tuổi đọc được 29 chữ cái và 10 số đầu; 4-5 tuổi biết từ 1-5 các cháu biết đọc thơ kể chuyện đọc các bài đồng dao, ca dao, biết đóng kịch.

2.3 . Các hoạt động dạy:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thao giảng dự giờ thông qua chuyên đề: do

 ngành tổ chức. Qua các đợt phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày quốc tế phụ  nữ 8-3  

Tổ chức tốt các hội thi "Bé khỏe, bé thông minh năm học 2016-2017".

4 - Cơ sở vật chất .

 - Tiếp tục xây dựng tu sửa và tôn tạo khuôn viên trường và bổ xung trồng cây xanh, cây bóng mát. Tôn tạo  vườn cổ tích, sửa sang trường lớp xanh- Sạch- Đẹp an toàn giữ vững danh hiệu trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.  

5-  C«ng t¸c thi ®ua:   

           Năm 2017 nhà trường tiếp tục chỉ đạo tập thể cán bộ giáo viên nhân viên phấn đấu hoàn thành các kế hoạch đề ra phấn đấu đạt: 11 đ/c, CSTĐ cấp CS: 05 đ/c; Lao động tiên tiến: 27 đ/c; Đề nghị UBND thị xã tặng giấy khen là: 01 đ/c và UBND tỉnh tặng bằng khen là: 01 đ/c.

Giữ vững danh hiệu trường tiên tiến, công đoàn vững mạnh xuất sắc và giữ vững danh hiệu trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.                                           

                                                                                                                                    TM. TRƯỜNG MẦM NON

                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                            Vũ Thị Miến