Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC
Năm học 2018 - 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Tuyển sinh trẻ từ 3 tuổi đến 5 tuổi (Trẻ sinh năm 2013 đến năm 2016). Năm học 2018 - 2019 : Nhà trường tuyển sinh tổng số 261 trẻ
Hướng dẫn tuyển sinh:
-+ Thông báo tuyển sinh trên trang website của nhà trường, trên loa phát thanh của nhà trường, phối hợp với các thôn trên địa bàn để tuyên truyền trên loa phát thanh. + Hồ sơ nhập học gồm có: - Bản sao giấy khai sinh. - Bản photocopy Sổ Hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) - Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu của nhà trường). - Bản phô tô Sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo có tên trẻ (nếu có).
Tuyến tuyển sinh:
- Học sinh có hộ khẩu thường trú trên đia bàn xã Yên Đức - Trẻ ở các nơi khác đến trong độ tuổi từ nhà trẻ, mẫu giáo đang cư trú trên địa bàn + Phương thức tuyển sinh: xét tuyển 100% các cháu trong độ tuổi từ 2013– 2016
Điều kiện tuyển sinh:
-Độ tuổi: Trẻ từ 3 tuổi đến 5 tuổi. * Nhà trẻ : Từ 25- 36 tháng = 45 trẻ * Mẫu giáo: Mẫu giáo 3 tuổi: 50 trẻ * Mẫu giáo: Mẫu giáo 4 tuổi: 67 trẻ * Mẫu giáo: Mẫu giáo 5 tuổi: 99 trẻ
Hướng dẫn sau đăng ký:
- Phụ huynh nộp hồ sơ tại phòng hành chính nhà trường - Ban giám hiệu nhà trường căn cứ vào số lượng và điều kiện tuyển sinh để phân chia lớp hợp lí - Giáo viên căn cứ số lượng học sinh nhà trường đã phân chia để nhận học sinh vào lớp.
Tin mới nhất