Thực đơ tháng 7/ 2017


Thứ

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

TUẦN 5

2

- Thịt rim đậu

- Canh cáy rau đay

- Mỳ xương

- Thịt rim đậu

- - Canh cáy rau đay

- Chè đỗ đen

- Thịt rim đậu

- Canh cáy rau đay

- Cháo thịt

- Thịt rim đậu

- Canh cáy rau đay

- Chè đỗ đen

- Cơm thịt gà rim lợn

- Canh bí xanh

  - Cháo đỗ xanh

3

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh hến mồng tơi

- Cháo thịt

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh hến mồng tơi

      - Cháo thịt

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh hến mồng tơi

- Chè đậu đen

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh hến mồng tơi

      - Cháo thịt

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh xương củ cải, cà rốt

   Mỳ xương

 

4

- Thịt kho tàu

- Canh xương bí đỏ

- Cháo xương

- Thịt kho tàu

- Canh xương bí đỏ

- Mỳ xương

- Thịt kho tàu

- Canh xương bí đỏ

- Mỳ xương

- Thịt kho tàu

- Canh xương bí đỏ

- Mỳ xương

- Cơm, Thịt ngan rim đậu

- Canh bí đỏ xương ngan

Chè đậu đen

5

- Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt

- Chè đỗ đen

- Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt

- Chè đỗ đen

- Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt

- Chè đỗ đen

- Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt

- Chè đỗ đen

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt nạc

  Mỳ thịt

6

- Thịt gà, thịt lợn rim

- Canh cáy rau đay

- Cháo thịt

- Thịt gà, thịt lợn rim

- Canh cáy rau đay

- Cháo xương

- Thịt gà, thịt lợn rim

- Canh cáy rau đay

- Cháo xương

- Thịt gà, thịt lợn rim

- Canh cáy rau đay

- Cháo xương

- Cơm, Muối lạc vừng, ruốc

- Canh xương củ cải, cà rốt

  Cháo xương

7

Chả cá sốt cà chua

- Canh xương rau ngót

- Bún xương

Chả cá sốt cà chua

- Canh xương rau ngót

- Bún xương

Chả cá sốt cà chua

- Canh xương rau ngót

- Bún xương

Chả cá sốt cà chua

- Canh xương rau ngót

- Bún xương

 

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đồng

Bữa sáng: 9.000đồng

Bữa chiều: 3.000đồng

                               Yên Đức, ngày 01 tháng 7 năm 2017

                                                NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN      

                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                         Nguyễn Thị Yến

 

 

 

 

 

                                                                    

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất