Tài nguyên
Làm quen chữ cái A, Ă, Â
Nguồn: Đinh Thị Thùy Dương
Trích yếu:

                       Tên hoạt động: Làm quen chữ cái A, Ă, Â

                         Hoạt động bổ trợ: Trò chơi: - Tìm chữ cái theo hiệu lệnh của cô

                                                                      - Thi xem tổ nào nhanh

                       Chủ đề: Bản Thân

                       Chủ đề nhánh: Tôi là ai

                       Đối tượng: Mẫu giáo 5 -6 tuổi

                       Thời gian: 30-35 phút

                       Ngày soạn:

                       Ngày dạy:

                       Người soạn: Đinh Thị Thùy Dương

                       Người dạy: Đinh Thị Thùy Dương

 

I/ Mục đích - yêu cầu:

1. Kiến thức

- Nhận dạng được chữ cái a,ă,â trong bảng chữ cái tiếng Việt. Nhận biết được các chữ cái viết thường, in thường và in hoa.

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái a, ă, â

- Nhận biết được đúng chữ cái a, ă, â trong từ.

2. Kỹ năng

- Luyện phát âm, nhận biết, phân biệt đúng chữ cái a, ă, â.

-Rèn kỹ năng so sánh những điểm giống và khác nhau giữa chữ cái a,ă,â.

-Phát triển khả năng  quan sát, tư duy và ngôn ngữ.

3. Thái độ

- Trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi của cô

- Biết phối hợp với nhau trong các trò chơi tập thể và nhóm

II/ Chuẩn bị

1.Chuẩn bị của cô

- Tranh vẽ bé Tâm, cái khăn mặt, bạn AN

- Thẻ chữ cái ghép rời từ " bé Tâm", " khăn mặt", " bạn An"

- Thẻ chữ rời a, ă, â với các kiểu chữ : in thường, in hoa và viết thường

- Cây treo quả gắn chữ cái

2. Chuẩn bị của trẻ

- Dây điện màu cho trẻ uốn, tạo hình chữ cái

- Mỗi trẻ một bộ thẻ chữ rời a,ă,â

III/ Tiến hành hoạt đông

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Ổn đinh tổ chức

- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát bài " Cái mũi"

- Các con vừa hát bài hát nói về bộ phận nào của cơ thể

- Trên cơ thể bé còn có những bộ phận nào?

- Trên cơ thể có rất nhiều các bộ phận, vậy muốn cho cơ thể khỏe mạnh thì các con cần phải làm gì?

=> Giáo dục trẻ phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng cũng như phải chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để cơ thể khỏe mạnh và phát triển cân đối.

2. Giới thiệu bài

- Ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu tới cả lớp mình một nhóm chữ cái mới. Các con có tò mò muốn biết đó là nhóm chữ cái nào không?

3. Hướng dẫn

3.1. Hoạt động 1: Làm quen với chữ cái a, ă, â

a. làm quen với chữ cái a.

- Cô treo tranh bạn An đang tập thể dục ( dưới tranh có từ bạn An), hỏi tranh vẽ gì?

- Cô chỉ vào từ " bạn An" ở dưới bức tranh và đọc to : " bạn An" và cho cả lớp đọc cùng cô.

- Cho trẻ lên tim thẻ chữ rời và ghép giống với từ dưới tranh

- Cô mời vài trẻ lên chỉ và đọc từng chữ cái trong từ " bạn An"

- Từ " bạn An " được ghép bằng mấy thẻ chữ cái?

- Cô giới thiêu chữ cái a và phát âm mẫu

- Cho cả lớp,tổ, nhóm phát âm'

- Cô sửa sai, khuyến khích trẻ phát âm to, rõ ràng

- Cô phân tích chữ cái a in thường: gồm 1 nét cong tròn khép kín và một nét sổ thẳng bên phải

- Cô giới thiệu thêm về các kiểu chữ cái a: chữ cái a viêt thường, chữ a in thường và a in hoa.

- Cho trẻ chơi " Ai tinh mắt": Cho trẻ tìm nhanh các hình có thẻ từ chứa chữ a.

b. Làm quen với chữ cái ă.

- Bạn An chăm tập thể dục, biết vệ sinh sạch sẽ. sáng nào bạn cũng dậy sớm đánh răng, rửa mặt.

- Cho trẻ quan sát bức tranh vẽ " khăn mặt"

- Hỏi trẻ:

+ Cô có bức tranh vẽ gì?

+ Bạn nào lên ghép từ " khăn mặt" giúp cô

+ Bạn nào lên tìm 2 chữ cái giông nhau trong thẻ từ " khăn mặt"?

- Cô giới thiệu chữ ă và phát âm mẫu (3 lần)

- Cô phân tích chữ cái ă in thường gồm 1 nét cong tròn khép kín, một nét sổ thẳng bên phải  và 1 nét cong trên đầu

- Cô cho cả lớp, tổ, nhóm phát âm

- Cô giới thiệu thêm các kiểu chữ ă in thường, in hoa và viết thường

- Cô cho trẻ tìm nhanh các thẻ từ có chứa chữ cái ă

c. Làm quen vói chữ cái â.

- Cô giới thiệu tranh bạn an và bạn Tâm( dưới tranh có các thẻ từ " bạn An" và " bạn Tâm"). Bạn Tâm chơi rất thân với ban An. Ngày nào hai bạn cũng dậy sớm tập thẻ dục và vệ sinh răng miệng sạch sẽ trước khi đi học đấy.

Chúng mình cùng nhìn xem cô có bức tranh vẽ về ai đây?

- Cho trẻ lên tim thẻ chữ rời " bạn An" và " bạn Tâm" giống từ dưới tranh

- Cho cả lớp đọc các thẻ từ ghép rời

- Cô giới thiệu chữ cái â và phát âm mẫu cho trẻ nghe

- Cho cả lớp, tổ, nhóm cá nhân đọc

- Cô phân tích chữ cái â viết thường gồm 1 nét cong tròn khép kín, một nét sổ thẳng  bên phải và 2 nét xiên bên trên

- Cô giới thiệu thẻ chữ cái â viết thường, in thường và in hoa

-Trò chơi chuyển tiếp: Bắt chước tạo dáng chữ  cai a, ă, â

3.2. Hoạt động 2: So sánh

a. So sánh chữ cái a và ă

- Cô gợi ý đẻ trẻ so sánh

+ Khác nhau: Chữ cái a không có mũ và chũ cái ă có mũ đội ngược

+ Giống nhau: Cả 2 chữ cái đều co 1 nét cong tròn khép kín và 1 nét sổ thắng bên phải

b. So sánh chữ cái ă và â

- Tương tự như chữ a va ă

3.3. Hoạt động 3: Trò chơi củng c

- Trò chơi 1: " Tìm chữ cái theo hiệu lệnh của cô"

+ Cách chơi: Cô phát âm đến chữ cái nào thì trẻ tìm nhanh chữ cái đó hoặc cô nói đặc điểm của chữ cái nào ,trẻ giơ và phát âm chữ cái đó.

- Trò chơi 2: " Thi xem tổ nào nhanh"

+ Chia trẻ thành 3 đội

+ Cách chơi: Cô có 3 cây co rất nhiều quả, mỗi quả có chúa chữ cái các con vừa học. Cô yêu cầu các đội lên hái quả:

. Đội 1 hái quả chứa chữ cái a

. Đội 2 hái quả có chứa  chữ cái ă

. Đội 3 hái quả có chứa chữ cái â

+ Luật chơi: Trong thời gian 3 phút, lần lượt từng bạ của từng tổ có chứa chữ cái, đội nào hái được nhiều quả và hái đúng thì đội đó sẽ giành chiến thắng.

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi

+ Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi

4. Củng c

- Hỏi lại trẻ tên bài học ngày hôm nay?

5. Kết thúc

- Cô cho cả lớp đọc bài thơ: Tôi là chữ a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ hát

- Cái mũi

- Tai, mũi, mắt, tay...

 

- Ăn đủ chất và tập thể dục

- có ạ

 

 

 

 

- Vẽ bạn nhỏ

- Trẻ đọc

- Trẻ tìm

 

- Trẻ đọc từ " bạn an"

 

- 5 chữ cái

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm

 

- Trẻ lắng nghe

-  Trẻ chơi

 

 

 

 

- Trẻ quan sát

 

- Khăn mặt

- Trẻ thực hiện

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

- Trẻ phát âm

- Trẻ tìm

 Trẻ tìm

- Trẻ đọc

 

- Trẻ chơi

- Trẻ so sánh

- Trẻ lắng nghe và chơi

- Làm quen chữ a, ă, â

 

-  Trẻ đọc thơ

 

 

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình
Chưa có lời bình nào. Bắt đầu