Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:
ÂM NHẠC Nghe hát Trống cơm ÂM NHẠC Nghe hát Trống cơm
Bài giảng : Thơ: Hoa kết trái Bài giảng : Thơ: Hoa kết trái
Bài giảng môn âm nhạc Bài giảng môn âm nhạc
Bài giảng môn tạo hình Bài giảng môn tạo hình
Bài giảng: KPKH::Tôi cần gì lớn lên để khoẻ mạnh Bài giảng: KPKH::Tôi cần gì lớn lên để khoẻ mạnh
Bài Giảng: Làm quen chữ cái e,ê Bài Giảng: Làm quen chữ cái e,ê
Bài giảng: Nhận biết phân biệt ô tô tải - ô tô khách Bài giảng: Nhận biết phân biệt ô tô tải - ô tô khách
Bài giảng: Truyện :Chú vịt xám Bài giảng: Truyện :Chú vịt xám
Bài giảng: Truyện: Ba cô gái Bài giảng: Truyện: Ba cô gái
Giáo Án LVPTNN - Làm Quen Chữ cái H,K Giáo Án LVPTNN - Làm Quen Chữ cái H,K
Giáo án: Dạy hát: Yêu Hà Nội Giáo án: Dạy hát: Yêu Hà Nội
Giáo án: Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng Giáo án: Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng
Giáo án: Đồng dao:Gánh gánh gồng gồng Giáo án: Đồng dao:Gánh gánh gồng gồng
Giáo án: KPKH: Trò truyện đặc điểm bên ngoài và khám phá đôi bàn tay Giáo án: KPKH: Trò truyện đặc điểm bên ngoài và khám phá đôi bàn tay
Giáo án: KPXH: Ngày tết quê em Giáo án: KPXH: Ngày tết quê em
Giáo án: Truyện: Bông hoa cúc trắng Giáo án: Truyện: Bông hoa cúc trắng
Giáo án: Truyện: Cáo, Thỏ và Gà Trống Giáo án: Truyện: Cáo, Thỏ và Gà Trống
Giáo án: Truyện: Cậu bé Tích Chu Giáo án: Truyện: Cậu bé Tích Chu
KPKH Một số đồ dùng trong gia đình KPKH Một số đồ dùng trong gia đình
KPKH Một số hiện tượng tự nhiên KPKH Một số hiện tượng tự nhiên
Các trang: 1  2