Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bé ở trường
Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 25 / 03 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 21/3/2018


Tổng số trẻ ăn: 258

Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.096.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 3.096.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên