Asset Publisher

Thực đơn tháng 4 năm 2019

Thực đơn tháng 4 năm 2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU

               TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

  THỰC ĐƠN THÁNG 4:   NĂM HỌC  2018 - 2019

Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 29/4/2019

THỰC ĐƠN TUẦN 1: (Từ ngày 01đến ngày 6/4/2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 1/4

  + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

- Chuối chin

 -Cháo đường đỗ xanh

-Cháo đường đỗ xanh

         Thứ 3

Ngày 2/4

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan,rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan  rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

-Bánh  bông  lan

-  Bún ngan

-  Bún ngan

Thứ 4

Ngày 3/4

  + Cơm tẻ

  + Trứng dán

  + Canh  cua rau đay

  + Cơm tẻ

  + Trứng dán

  + Canh  cua rau đay

-Mỳ gà

-Bánh mỳ kinh đô

Bánh mỳ kinh đô

Thứ 5

Ngày 4/4

  + Cơm tẻ

  + Thịt gà, rim gừng

  + Canh xương khoai sọ

+ Cơm tẻ

  + Thịt gà, rim gừng

  + Canh xương khoai sọ

- Chuối chin

-  Cháo gà

-  Cháo gà

Thứ 6

Ngày 5/4

  + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

  + Canh ngao mồng tơi

 + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

  + Canh ngao mồng tơi

-Cháo đường

  -Mỳ bò

  -Mỳ bò

Thứ 7

Ngày 6/4

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh  cua rau đay

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh  cua rau đay

-Bánh mỳ kinh đô

 - Cháo  ngao

 - Cháo  ngao

THỰC ĐƠN TUẦN 2: (Từ ngày 8 đến 13 tháng 4 năm 2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 8/4

  + Cơm tẻ

 + Tôm + Thịt  lợn rim cà chua

+  Canh tép nấu bầu

  + Cơm tẻ

  + Tôm + Thịt  lợn rim cà chua

 +  Canh tép nấu bầu

- Cháo thịt

  -Mỳ xương

-Mỳ xương

 

Thứ 3

Ngày 9/4

  +  Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh  xương khoai sọ

 +  Cơm tẻ

 + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

 - Bánh bông lan

 - Cháo  ngao

 - Cháo  ngao

Thứ 4

Ngày 10/4

  + Cơm tẻ

  +  Thịt gà  rim gừng

  + Canh xương bí

  + Cơm tẻ

 +  Thịt gà  rim gừng

  + Canh xương bí

  - Cháo đường đỗ xanh

- Mỳ gà  

- Mỳ gà  

Thứ 5

Ngày 11/4

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh ngao mồng tơi

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

 + Canh ngao mồng tơi

 - Bánh mỳ kinh đô

- Cháo xương

 - Cháo xương

Thứ 6

Ngày 12/4

 + Cơm tẻ

 + Thịt  bò sốt vang

  + Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

  + Canh xương bí đỏ

- Chuối chín

- Mỳ bò

- Mỳ bò

Thứ 7

Ngày 13/4

  + Cơm tẻ

  + Thịt giò sốt cà chua

  + Canh xương  khoai tây

  + Cơm tẻ

  + Thịt giò sốt cà chua

  + Canh xương  khoai tây

-Cháo thịt

- Bánh mỳ kinh đô

 -Bánh mỳ kinh đô

THỰC ĐƠN TUẦN 3: (Từ ngày 15 đến 20 tháng 4 năm 2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 15/4

 + Cơm tẻ

 + Thịt bò sốt vang

+ Canh khoai tây cà rốt

 + Cơm tẻ

 + Thịt bò sốt vang

+ Canh khoai tây cà rốt

- Cháo thịt

 -Mỳ xương

 -Mỳ xương

 

 

Thứ 3

Ngày 16/4

  + Cơm tẻ

  + Thịt gà rim

  + Canh xương bí đỏ

 + Cơm tẻ

  + Thịt gà rim

  + Canh xương bí đỏ

- Chuối chín

- Bún gà

- Bún gà

Thứ 4

Ngày 17/4

  + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  +  Canh cua rau đay

 + Cơm tẻ

 + Cá  sốt cà chua

 +  Canh cua rau đay

- Bánh  bông lan

Cháo đường đỗ xanh

 Cháo đường đỗ xanh

Thứ 5

Ngày 18/4

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

 + Canh ngao mồng tơi

 + Cơm tẻ

 + Trứng đúc thịt

 + Canh ngao mồng tơi

- Cháo thịt

- Bánh mỳ kinh đô 

- Bánh mỳ kinh đô 

Thứ 6

Ngày 19/4

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gùng

+ Canh xương bí  xanh

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gùng

+ Canh xương bí xanh

-Bánh  bông  lan

- Mỳ ngan

- Mỳ ngan

Thứ 7

Ngày 20/4

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt sốt cà chua

  +  Canh cua rau đay

 + Cơm tẻ

 + Giò thịt sốt cà chua

  +  Canh cua rau đay

- Bánh mỳ kinh đô

- Cháo xương

Cháo xương

THỰC ĐƠN TUẦN 4  : (Từ ngày 22 đến 29 tháng 4  năm 2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 22/4

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

 +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

- Chuối chín

- Cháo đường đỗ xanh

- Cháo đường đỗ xanh

Thứ 3

Ngày 23/4

  + Cơm tẻ

  + Thịt gà rim

  + Canh xương bí đỏ

 + Cơm tẻ

  + Thịt gà rim

  + Canh xương bí đỏ

-  Bánh bông lan

- Bún gà

- Bún gà

Thứ 4

Ngày 24/4

  + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

 + Canh ngao mồng tơi

 + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

 + Canh ngao mồng tơi

- Cháo trứng

- Mỳ  bò 

- Mỳ  bò 

Thứ 5

Ngày 25/4

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gùng

+ Canh xương bí  

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gùng

+ Canh xương bí  

-Bánh  bông  lan

- Cháo ngao

- Cháo ngao

Thứ 6

Ngày 26/4

  + Cơm tẻ

  + Trứng dán

  +  Canh cua rau đay

 + Cơm tẻ

 + Trứng dán

 +  Canh cua rau đay

- Cháo đường

 - Bành mỳ kinh đô

 - Bành mỳ kinh đô

Thứ 2

Ngày 29/4

  +  Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

 +  Cơm tẻ

 + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

 - Bánh bông lan

 - Cháo  ngao

 - Cháo  ngao

                                                                            Yên Đức, ngày 01 tháng 04  năm 2019

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                     NGƯỜI  DUYỆT                                      

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG                                                          

                                                                                                      (Đã ký)

          Bùi Thị Hương                                                              Vũ Thị Miến