Asset Publisher

THỰC ĐƠN THÁNG 3/2018

THỰC ĐƠN THÁNG 3/2018


2

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bầu

- Cháo thịt

 

- Kim chi tôm thịt

- Canh tôm bầu

- Cháo thịt

- Thị lợn, giò lụa lợn rim cà chua

- Canh xương khoai sọ

      - Cháo xương

- Kim chi tôm thịt

- Canh tôm bầu

           - Cháo thịt

 

 

3

- Thịt lợn, giò lụa lợn rim cà chua

- Canh rau bắp cải

Mỳ xương

- Trứng đúc thịt

- Canh xương  khoai tây, cà rốt

- Chè đỗ xanh

- Thịt rim đậu

- Canh xương  su hào, cà rốt

Bánh mỳ – Sữa đậu nành

- Thị gà, thịt lợn rim

- Canh xương bí đỏ

Mỳ xương

 

 

 

4

- Chả cá, thịt sốt cà chua

- Canh rau cải cúc

- Chè đỗ xanh

- Thịt gà, thịt lợn rim

- Canh xương bí đỏ

- Cháo xương

- Thị gà,thịt  lợn rim

- Canh rau bắp cải

          - Cháo thịt

- Chả cá, thịt sốt cà chua

- Canh xương khoai tây, cà rốt

- Bún xương

 

 

5

- Thịt gà, thịt lợn rim

- Canh xương bí đỏ

- Bún xương

 

- Chả cá, thịt sốt cà chua

- Canh rau cải  nấu thịt

 -  - Bún xương

- Chả cá, thịt sốt cà chua

- Canh xương khoai tây, cà rốt

- Bún xương

- Thịt rim đậu

- Canh rau bắp cải

- Bánh mỳ - Sữa đậu   nành

 

 

6

 - Thịt rim đậu

- Canh xương khoai tây, cà rốt

- Bánh mỳ - Sữa đậu nành

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh rau bắp cải

- Bánh mỳ - Sữa đậu nành

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

          - Chè đỗ xanh

- Trứng đúc thịt

- Canh xương su hào, cà rốt

- Cháo xương xương

 

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đồng

Bữa sáng: 9.000đồng

Bữa chiều: 3.000đồng

                               Yên Đức, ngày 1 tháng 3 năm 2018

                                                NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN      

                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                         Nguyễn Thị Yến