Asset Publisher

THỰC ĐƠN THÁNG 10/2018

THỰC ĐƠN THÁNG 10/2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU

 TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

                                            THỰC ĐƠN THÁNG 10:   NĂM HỌC  2018 - 2019

                                              Từ ngày 01/10 /2018 đến ngày 31/10/2018

Nhóm trẻ:  Tuần1:  Từ  ngày 01 đến ngày 06/10/2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

BỮA CHÍNH

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 01/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

- Cháo  thịt

  - Mỳ xương 

 

         Thứ 3

Ngày 02/10

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương  củ cải cà rốt

-  Cháo xương củ quả

 - Chè thập cẩm

 

Thứ 4

Ngày 03/10

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh  cáy rau đay

- Sũa đậu nành bánh bông  lan

 -  Cháo tim

 

Thứ 5

Ngày 04/10

+ Cơm tẻ

  + Thịt ngan, thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

- Chuối chin

-  Bún xương

 

Thứ 6

Ngày 05/10

+ Cơm tẻ

  + Tôm rim thịt

 + Canh thitj rau ngót

-Mỳ thịt

  - Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 7

Ngày 06/10

+ Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh  tép nấu bầu

- Sữa đậu nành, bánh bông lan

 - Cháo  xương

 

Mẫu giáo  Tuần1:  Từ  ngày 01 đến ngày 06/10/2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

 

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 01/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

  - Mỳ xương 

   

         Thứ 3

Ngày 02/10

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương  củ cải cà rốt

 - Chè thập cẩm

   

Thứ 4

Ngày 03/10

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh  cáy rau đay

 -  Cháo tim

   

Thứ 5

Ngày 04/10

+ Cơm tẻ

  + Thịt ngan, thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

-  Bún xương

   

Thứ 6

Ngày 05/10

+ Cơm tẻ

  + Tôm rim thịt

 + Canh thitj rau ngót

  - Cháo đậu xanh đường

   

Thứ 7

Ngày 06/10

+ Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh  tép nấu bầu

 - Cháo  xương

   

                                                                                      Yên Đức, ngày 28  tháng 09  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                  NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                                                                  ( Đã ký)

       Bùi Thị Hương                                                                              Vũ Thị Miến

                                        THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 10

Nhóm trẻ:Tuần 2:  Từ  ngày 08/10 đến ngày 13/10/ 2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

BỮA CHÍNH

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 8/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt kho trứng cút

  + Canh bí đỏ ninh xương 

- Cháo thịt

 - Chè thập cẩm

 

 

Thứ 3

Ngày 9/10

  + Cơm tẻ

 +  Cá sốt cà chua

 + Canh xương ninh khoai sọ

- Sữa đậu nành, bánh bông lan

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 10/10

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

- Cháo xương

- Chè đỗ đen

 

Thứ 5

Ngày 11/10

  +  Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương củ cỉa cà rốt

 - Cháo đường đỗ xanh

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 12/10

   + Cơm tẻ

   + Thịt  kho tầu,   

  + Canh  thịt rau ngót

- Chuối chín

 - Cháo tim

   

Thứ 7

Ngày 13/10

   + Cơm tẻ

  + Thịt kim chi,

  + Canh cáy rau đay

- Sũa đậu nành, bánh bông lan

- Cháo xương củ quả

 

Mẫu giáo  :  Từ  ngày 08/10 đến ngày 13/10/ 2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

 

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 8/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt kho trứng cút

  + Canh bí đỏ ninh xương 

 - Chè thập cẩm

   

 

Thứ 3

Ngày 9/10

  + Cơm tẻ

 +  Cá sốt cà chua

 + Canh xương ninh khoai sọ

- Mỳ xương

   

Thứ 4

Ngày 10/10

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

- Chè đỗ đen

   

Thứ 5

Ngày 11/10

  +  Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương củ cỉa cà rốt

 - Mỳ xương thịt

   

Thứ 6

Ngày 12/10

   + Cơm tẻ

   + Thịt  kho tầu,   

  + Canh  thịt rau ngót

 - Cháo tim

   

Thứ 7

Ngày 13/10

   + Cơm tẻ

  + Thịt kim chi,

  + Canh cáy rau đay

- Cháo xương củ quả

   

                                                                                           Yên Đức, ngày 28  tháng 09  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                               NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                           ( Đã ký)            

     Bùi Thị Hương                                                                             Vũ Thị Miến    

                                          

                                     THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 10

Nhóm trẻ: Tuần3:  Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

BỮA CHÍNH

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 15/10

   + Cơm tẻ

  +  Thịt rim tôm,

  + Canh bí xanh ninh xương

- Chuối chín

 -  Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 16/10

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

- Cháo thịt

 - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 17/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh rau ngót nấu thịt

- Sửa đậu nành,bánh bông lan

- Cháo tim

 

Thứ 5

Ngày 18/10

  + Cơm tẻ

  +  Thịt ngan, thịt lơn rim

  + Canh xương bí đỏ

- Bún xương

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 19/10

  + Cơm tẻ

  +  Cá sốt cà chua

  +  Canh xương củ cải cà rốt

- Cháo thịt

- Mỳ xương

 

Thứ 7

Ngày 20/10

   + Cơm tẻ

  + Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương khoai tây cà rốt

- Bún xương

- Cháo đường đỗ xanh

 

Mẫu giáo  Tuần3:  Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA  PHỤ

 

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 15/10

   + Cơm tẻ

  +  Thịt rim tôm,

  + Canh bí xanh ninh xương

 -  Chè thập cẩm

 

   

 

Thứ 3

Ngày 16/10

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

 - Mỳ xương

   

Thứ 4

Ngày 17/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh rau ngót nấu thịt

- Cháo tim

   

Thứ 5

Ngày 18/10

  + Cơm tẻ

  +  Thịt ngan, thịt lơn rim

  + Canh xương bí đỏ

- Chè đỗ đen

   

Thứ 6

Ngày 19/10

  + Cơm tẻ

  +  Cá sốt cà chua

  +  Canh xương củ cải cà rốt

- Mỳ xương

   

Thứ 7

Ngày 20/10

   + Cơm tẻ

  + Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh tép rau cải

- Cháo đường đỗ xanh

   

                                                                                   Yên Đức, ngày 28  tháng 09  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                            (Đã ký)

        Bùi Thị Hương                                                                          Vũ Thị Miến   

 

                                                             

         THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 10

Nhóm trẻ:  Tuần 4:  Từ ngày 22 đến ngày 31/10/2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

BỮA CHÍNH

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 22/10

   + Cơm tẻ

   + Thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

- Cháo thịt

 - Chè thập cẩm

 

 

Thứ 3

Ngày 23/10

   + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

   +  Canh bí xanh ninh xương

- Chuối chín

- Cháo thịt

 

Thứ 4

Ngày 24/10

  + Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

- Cháo xương

- Bún xương

 

Thứ 5

Ngày 25/10

  + Cơm tẻ

  +Trứng đúc thịt

  + Canh xương bí xanh

 - Sữa đậu nành, bánh bông lan

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 26/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt trưng mắm tôm

   +  Canh thịt rau ngót

- Bún xương

 - Cháo tim

 

 

Thứ 2

Ngày 29/10

   + Cơm tẻ

   + Tôm, thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

- Cháo thịt

 - Chè thập cẩm

 

 

Thứ 3

Ngày 30/10

   + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

   +  Canh xương bí đỏ

- Cháo đường

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 31/10

 + Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

-  Sũa đậu nahf, bánh bông lan

- Bún xương thịt

 

Mẫu giáo  Tuần 4:  Từ ngày 22 đến ngày 31/10/2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA  PHỤ

 

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 22/10

   + Cơm tẻ

   + Thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

   

 

Thứ 3

Ngày 23/10

   + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

   +  Canh bí xanh ninh xương

- Cháo thịt

   

Thứ 4

Ngày 24/10

  + Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

- Bún xương

   

Thứ 5

Ngày 25/10

  + Cơm tẻ

  +Trứng đúc thịt

  + Canh xương bí xanh

 - Mỳ xương thịt

   

Thứ 6

Ngày 26/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt trưng mắm tôm

   +  Canh thịt rau ngót

 - Cháo tim

   

 

Thứ 2

Ngày 29/10

   + Cơm tẻ

   + Tôm, thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

   

 

Thứ 3

Ngày 30/10

   + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

   +  Canh xương bí đỏ

- Mỳ xương

   

Thứ 4

Ngày 31/10

 + Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

- Bún xương thịt

   

                                                                                    Yên Đức, ngày 28  tháng 09  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                            NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                                                             ( Đã ký)

 

        Bùi Thị Hương                                                                       Vũ Thị Miến