Asset Publisher

Thực đơn tháng 03/2019

Thực đơn tháng 03/2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

                                               THỰC ĐƠN THÁNG 3:   NĂM HỌC  2018 - 2019

                                                   Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 29/3/2019

THỰC ĐƠN TUẦN 1: (Từ ngày 04 đến ngày 09/3/2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 4/3

  + Cơm tẻ

  + Tôm, thịt sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

  + Cơm tẻ

  + Tôm, thịt sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

- Bún xương

 -Cháo  thịt

- Cháo  thịt

         Thứ 3

Ngày 5/3

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt lợn sốt cà chua

  + Canh xương  củ cải cà rốt

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương  củ cải cà rốt

-  Cháo xương củ quả

 - Mỳ xương

 - Mỳ xương

Thứ 4

Ngày 6/3

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

 + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

-Bánh  bông  lan

 -  Cháo tim

 -  Cháo tim

Thứ 5

Ngày 7/3

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan, thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan, thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

- Chuối chin

-  Bún xương

-  Bún xương

Thứ 6

Ngày 8/3

  + Cơm tẻ

  + Đậu thịt sốt cà chua

  + Canh ngao mồng tơi

 + Cơm tẻ

  + Đậu thịt sốt cà chua

  + Canh ngao mồng tơi

-Mỳ thịt

  - Cháo đậu xanh đường

  - Cháo đậu xanh đường

Thứ 7

Ngày 9/3

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh  cua rau đay

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh  cua rau đay

-Bánh mỳ kinh đô

 - Cháo  xương

 - Cháo  xương

 

  THỰC ĐƠN TUẦN 2: (Từ ngày 11 đến 16 tháng 3  năm 2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 11/3

  + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt rim

+  Canh tép nấu bầu

  + Cơm tẻ

  + Tôm + thịt rim

 +  Canh tép nấu bầu

- Cháo thịt

  -Mỳ xương

-Mỳ xương

 

Thứ 3

Ngày 12/3

  +  Cơm tẻ

  + Thịt ngan+ thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

 +  Cơm tẻ

  + Thịt ngan+ thịt lợn rim gừng

   + Canh xương bí đỏ

 - Bánh bông lan

 - Cháo  xương + Đỗ xanh

 - Cháo xương + Đỗ xanh

Thứ 4

Ngày 13/3

  + Cơm tẻ

  +  Thịt gà rim gừng

  + Canh cua rau đay

  + Cơm tẻ

  +  Thtij gà rim gừng

  + Canh cua rau đay

  - Cháo đường đỗ xanh

- Bún gà

- Búngà

Thứ 5

Ngày 14/3

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

 - Cháo đường

-Bánh mỳ kinh đô

 -Bánh mỳ kinh đô

Thứ 6

Ngày 15/3

 + Cơm tẻ

 + Trứng chiên

+ Canh ngao mồng tơi

  + Cơm tẻ

 + Trứng chiên

+ Canh ngao mồng tơi

- Chuối chín

- Mỳ gà ta 

- Mỳ gà ta 

Thứ 7

Ngày 16/3

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

-Bánh mỳ kinh đô

- Cháo đường

- Cháo đường

THỰC ĐƠN TUẦN 3: (Từ ngày 18 đến 23 tháng 3 năm 2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 18/3

 + Cơm tẻ

 + Thịt tôm sốt cà chua

+ Canh tép nấu bầu

 + Cơm tẻ

 + Thịt tôm sốt cà chua

+ Canh tép nấu bầu

- Cháo thịt

 -Mỳ xương

 -Mỳ xương

 

 

Thứ 3

Ngày 19/3

  + Cơm tẻ

  + Thịt gà rim gùng

  + Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt gà rim gùng

  + Canh xương bí đỏ

- Chuối chín

 - Bún gà

 - Bún gà

Thứ 4

Ngày 20/3

 + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

+ Canh cua rau đay

 + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

-Bánh  bông  lan

- Cháo đường đỗ xanh 

- Cháo đường đỗ xanh

Thứ 5

Ngày 21/3

  + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang 

 +  Canh ngao mồng tơi

 + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

 +  Canh ngao mồng tơi

- Cháo trứng

- Bánh mỳ kinh đô 

- Bánh mỳ kinh đô 

Thứ 6

Ngày 22/3

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

   + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

- Bánh bông lan

Cháo ngao

 Cháo ngao

Thứ 7

Ngày 23/3

  + Cơm tẻ

  + Trứng dán

  +  Canh cua rau đay

 + Cơm tẻ

 + Trứng dán

 +  Canh cua rau đay

- Cháo đường

- Mỳ ngan

- Mỳ ngan

THỰC ĐƠN TUẦN 4  : (Từ ngày 25 đến 29 tháng 3 năm 2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 25/3

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

 +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

- Chuối chín

- Cháo đường đỗ xanh

- Cháo đường đỗ xanh

Thứ 3

Ngày 26/3

  +  Cơm tẻ

  + Thtij gà rim

  +  Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt gà rim 

 +  Canh xương bí đỏ

- Bánh bông lan

- Bún gà

- Bún gà

 

Thứ 4

Ngày 27/3

 + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

  +  Canh ngao mồng tơi

 + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

 +  Canh ngao mồng tơi

 -  Cháo trứng

 - Phở bò

 - Phở bò

Thứ 5

Ngày 28/3

   +  Cơm tẻ

   + Thịt ngan rim gừng

   +  Canh xương bí

   + Cơm tẻ

   + Thịt ngan rim gừng

   +  Canh xương bí

- Bánh bông lan

 - Cháo ngao

 - Cháo ngao

Thứ 6

Ngày 29/3

 + Cơm tẻ

 + Trứng dán

 + Canh cua rau đay

  + Cơm tẻ

  + Trứng dán

  + Canh cua rau đay

-Cháo đường

 - Bánh mỳ kinh đô

 - Bánh mỳ kinh đô

                                                                           

        

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                    

                    

 

           Bùi Thị Hương

Yên Đức, ngày 01 tháng 03 năm 2019

                     NGƯỜI  DUYỆT

                     HIỆU TRƯỞNG

                           (Đã ký)

                       Vũ Thị Miến