BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2014-2015


 

TT

Tên lớp

Số trẻ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ CM

1

Nhóm trẻ A1

(Dương Đê)

17

Nguyễn Thị Uyên

Trung cấp

 Đào Thị Hiền

Trung cấp

Đinh Thị Thùy Dương

Cao Đẳng

2

Nhóm trẻ  A2

(Trung tâm)

25

Trần Thị Nhàn  

Cao Đẳng

 

 

Ngô Thị Xuân

Cao Đẳng

Đoàn Thị Như

Trung cấp

3

Nhóm trẻ  A3

(Đức Sơn)

13

Bùi Thị Yên

Đại học

Nguyễn Thị Lương

Trung cấp

4

3 tuổi B1

(Trung tâm)

25

Đỗ Thị  Nghĩa

Đại học

Vũ Thị Huyền 

Trung cấp

5

3 tuổi B2

(Trung tâm)

25

Trịnh Thị Tuyết

Đại học

Đoàn Thị Hằng

Đại học

6

4 tuổi C1

25

Vũ Thị Lan

Trung cấp

Ngô Thị Tuyên

Trung cấp

7

4 tuổi C2

25

Bùi Thị Nữ

Trung cấp

Bùi Thị Tích

Đại học

8

5tuổi D1

30

Lê  Thị  Thủy   

Đại học

Lưu Thị Loan

Cao đẳng

9

5 tuổi D2

30

Vũ Thị Thúy  

Đại học

Phạm Thị Châu Loan

Đại học

10

5 tuổi D3

30

Bùi Thị Huệ

Đại học

Lê Thị Huế

Đại học

Tổng

10 nhóm lớp

245

22 giáo viên

 

 

                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Vũ Thị Miến


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu