Lịch công tác
Thứ năm, ngày 25/04/2019
7 giờ 00

Đ/c: Bùi Thị Hương - Nguyễn Thị Yến - Phó HT  - Làm việc tại trường

Đ/c: Vũ Thị Miến - HT tập huấn tại Hạ Long

13 giờ 30

Đ/c: Bùi Thị Hương - Nguyễn Thị Yến - Phó HT  - Làm việc tại trường

Đ/c: Vũ Thị Miến - HT tập huấn tại Hạ Long

Thứ sáu, ngày 26/04/2019
7 giờ 00

BGH - Làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Làm việc tại trường

Hôm nay: Thứ tư, ngày 24 / 04 / 2019
7 giờ 00

Đ/c: Bùi Thị Hương - Nguyễn Thị Yến - Phó HT  - Làm việc tại trường

Đ/c: Vũ Thị Miến - HT tập huấn tại Hạ Long

13 giờ 30

Đ/c: Bùi Thị Hương - Nguyễn Thị Yến - Phó HT  - Làm việc tại trường

Đ/c: Vũ Thị Miến - HT tập huấn tại Hạ Long