CHƯƠNG TRÌNH TÁC THÁNG 2 NĂM HỌC 2016 - 2017


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

 
 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 

 

 

   Yên Đức, ngày 05 tháng 2 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2017

 NĂM HỌC  2016 - 2017

 

 

I. Trọng tâm công tác tháng:

- Thống nhất chương trình dạy tháng 2,

- Thực hiện ổn định công tác công tác tháng 2 sau nghỉ tết nguyên đán

- Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tháng

- Nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, công tác VSATTP

- Thực hiện công tác BDTX theo kế hoạch trong tháng 2/2017

- Chuẩn bị các điều kiện thi thực hành GVG cấp cơ sở.

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

Tuần 2 Từ

Ngày 06/2-

11/2

- Họp hội đồng

- Thống nhất chương trình dạy tháng 2,

 

 

- Chọn và luyện tập Bài hát, múa chuẩn bị tham dự hội thi "Tiếng hát GV ngành GD năm 2016-2017"

 

  BGH

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, GV

 - Công đoàn và tổ văn nghệ

 

    Tuần 2+3

Từ ngày 11/02-

18/02

Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên dự thi GVG cấp cơ sở

  • Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

Ban kiểm tra nội bộ

 

Tuần 4 + 5 từ ngày 20/2 đến ngày 04 tháng 3

- Thi phần thực hành  GVG cấp cơ sở

GVG cấp cơ sở

                                                                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

                     

 

 

                                                                            Vũ Thị Miến


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu