Xuất bản thông tin

THÔNG TIN CB - GV - NV

THÔNG TIN CB - GV - NV


 

Họ Và Tên

Vũ Thị Cồn Tiên 

Chức vụ

Hiệu trưởng

Năm sinh

18/11/1968 

Điện thoại

0904260291

Ngày vào Đảng

25/01/2008

Trú quán

Mạo Khê  - ĐT - QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

1989

Email: mn.hl.vtmien@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Nguyễn Thị Yến

Chức vụ

Phó hiệu trưởng

Năm sinh

18/09/1981

Điện thoại

 0982.738.565

Ngày vào Đảng

 24/06/2010

Trú quán

  Mạo Khê - ĐT - QN

Trình độ CM

Đại học

năm vào ngành

2000

Email: mn.yd.ntyen@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Bùi Thị Hương

Chức vụ

Phó hiệu trưởng

Năm sinh

20/10/1964

Điện thoại

0976599515

Ngày vào Đảng

14/07/2003

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

1995

Email: mn.htt.hthihoa@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Vũ Thị Thuý

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

12/07/1968  

Điện thoại

0358905770

Ngày vào Đảng

 23/04/2009

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Đại học

năm vào ngành

1990

Email: mn.yd.vtthuy@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Đỗ Thị Nghĩa

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

07/02/1982

Điện thoại

0344247797

Ngày vào Đảng

 01/09/2015

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Đại học

năm vào ngành

2007

Email:mn.yd.dtnghia@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Trần Thanh Nhàn

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

06/05/1978

Điện thoại

0336641898

Ngày vào Đảng

 10/07/2010

Trú quán

Yên Thọ - ĐT - QN

Trình độ CM

Cao đẳng

năm vào ngành

2005

Email:mn.yd.ttnhan@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Bùi Thị Minh Huệ

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

1981 

Điện thoại

0763369724

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2008

Email:mn.yd.btmhue@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Đoàn Thị Hằng

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

1988  

Điện thoại

0934697198

Ngày vào Đảng

 19/01/2018

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2009

Email:mn.yd.dthang@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Bùi Thị Nữ

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

24/12/1965  

Điện thoại

0167986378

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức- ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

1984

Email:mn.yd.btnu@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Trần Thị Hải Yến

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

28/01/1993

Điện thoại

 0333771370

Ngày vào Đảng

 09/07/2019

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

 Trung cấp

năm vào ngành

29/09/2013

Email:mn.hl.tthyen@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Bùi Thị Tích

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

 25/02/1989

Điện thoại

0344247797

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức- ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2008

Email:mn.yd.bttich@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

16/07/1988

Điện thoại

0982160858

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2010

Email: Email:mn.yd.nthuyen@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Vũ Thị Lan  

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

 26/04/1992

Điện thoại

0388841999 

Ngày vào Đảng

09/01/2015

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2012

Email:mn.yd.vtlan@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Ngô Thị Xuân

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

  05/04/1988

Điện thoại

 0936800498

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Cao đẳng

năm vào ngành

2012

Email:mn.yd.ntxuan@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Lưu Thị Loan

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

  04/11/1991

Điện thoại

0386946093

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Cao đẳng

năm vào ngành

2012

Email: mn.yd.ltloan@dongtrieu.

Họ và tên

Ngô Thị Tuyên

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

  01/03/1988

Điện thoại

 0338349189

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức  - ĐT - QN

Trình độ CM

Đại Học

năm vào ngành

2012

Email:mn.yd.nttuyen@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Đinh Thị Thuỳ Dương

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

 21/06/1991

Điện thoại

 0338180585

Ngày vào Đảng

 19/01/2019

Trú quán

Mạo Khê - ĐT - QN

Trình độ CM

Đại Hoạc

năm vào ngành

2012

Email:mn.yd.đttduong@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Nguyễn Thị Uyên  

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

 13/08/1992

Điện thoại

0983304792

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Quế Lạt - ĐT - QN

Trình độ CM

Đại Học

Năm vào ngành

2012

Email: mn.yd.ntuyen@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

 Trịnh Thị Tuyết

Chức vụ

 Giáo viên

Năm sinh

 28/09/1980

Điện thoại

 0782229923

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

 Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

 Đại Học

Năm vào ngành

 2009

 Email: mn.yd.tttuyet@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Nguyễn Thị Mai Phương

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

12/08/1985

Điện thoại

0763482789

Ngày vào Đảng

16/09/2015

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

2012

Email: mn.htt.ntmphuong@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Phạm  Thị Hương

Chức vụ

Kế toán - VT

Năm sinh

22/8/1983

Điện thoại

0793309025

Ngày vào Đảng

 03/10/2017

Trú quán

Mạo Khê -ĐT -QN 

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

2001

Email:  

 

Họ và tên

Đỗ Thị Thuý

Chức vụ

Ytế

Năm sinh

 14/10/1984

Điện thoại

0982081418

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Thọ – ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

Năm vào ngành

2011

Email: thuyhull123@gmail.com