Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 12/2013

Thực đơn tháng 12/2013


 

Thứ

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

2

Bữa trưa

Bữa chiều

Bữa trưa

Bữa chiều

Bữa trưa

Bữa chiều

Bữa trưa

Bữa chiều

Cơm –  Cá sốt cà chua canh cá nấu dưa chua

 

Mỳ thịt

Cơm - Thịt sốt cà chua    Canh cua  rau đay

    Cháo xương

Cơm – Cá sốt cà chua canh cá nấu dưa chua

 

Cháo  xương

Cơm Thịt sốt cà chua    Canh cua  rau đay

Bún thịt

3

Cơm, thịt sốt cà chua- Canh cua rau đay

 

Banhs mỳ sữa đậu

Cơm - Cá sốt cà chua canh cá nấu dưa chua

 

 Chè thập cẩm

 Cơm, thịt sốt cà chua- Canh cua rau đay

Banhs mỳ sữa đậu

Cơm – Cá sốt cà chua canh cá nấu dưa chua

 

 

Chè thập cẩm

4

Cơm – Muối lạc vừng, canh rau củ thập cẩm

 

Bún xương

Cơm trứng đúc thịt canh rau ngót nấu thịt

Bún thịt

 Cơm – Muối lạc vừng, canh rau củ thập cẩm

 

Bún xương

Cơm trứng đúc thịt canh rau ngót nấu thịt

 

Bún thịt

5

Cơm – Tôm trưng thịt, canh bí nấu tôm

 

Chè thập cẩm

Cơm –  thịt gà rim canh bí đỏ hầm xương

 

Mỳ xương

Cơm – Tôm trưng thịt, canh bí nấu tôm

 

Chè thập cẩm

Cơm –  thịt gà rim canh bí đỏ hầm xương

 

 

Mỳ xương

6

Cơm - Trứng đúc thịt – canh rau ngót nấu thịt

 

Bún xương

Cơm - Muối lạc vừng, canh rau củ thập cẩm

 

Cháo thịt

Cơm - Trứng đúc thịt - Canh bí linh xương

 

Bún xương

Cơm - Muối lạc vừng, canh rau củ thập cẩm

 

 

Cháo thịt

Tiền ăn trong ngày:10.000đồng                                                                       Yên Đức, ngày 01 tháng 12  năm 2013

 Bữa sáng: 7.000đồng                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bữa chiều:3.000đồng                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bùi Thị Hương