Xuất bản thông tin

Thông báo thông tin về CSVC nhà trường năm học 2012 -2013

Thông báo thông tin về CSVC nhà trường năm học 2012 -2013


 

 

Biểu mẫu 03

( Kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của

Bộ Giáo Dục và Đào tạo)

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2012 -2013

 

Stt

 

Nội dung

 

Số lượng

 

Bình quân

I

Tổng số phòng học

11

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

 

 

                       Phòng kiên cố

0

 

 

                      Phòng bán kiên cố

11

 

 

                       Phòng học tạm

0

 

 

                       Phòng học nhờ

0

 

III

Số điểm trường

4

 

IV

Tổng diện tích toàn trường

7207

36,9

V

Tổng diện tích sân chơi

1500

7,6

VI

Tổng diện tích 1 số loại phòng

390

2

 

Diện tích phòng sinh hoạt chung

390

2

 

Diện tích phòng ngủ

 

 

 

Diện tích phòng vệ sinh

60

0,30

 

    Diện tích hiên chơi

0

 

 

Diện tích nhà bếp đúng quy cách

0

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

 

Số bộ/nhóm lớp

VIII

Tổng số thiết bị điện tử -tin học đang sử dụng phục vụ cho học tập

 

0

 

0

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm lớp

 

                   Ti vi

5

 

 

Nhạc cụ ( đàn ocgan…)

2

 

 

                   Máy Phôtô

0

 

 

                   Catssett

1

 

 

                   Đầu video/đĩa

4

 

 

                   Thiết bị khác

0

 

 

                   Đồ chơi ngoài trời

5

 

 

Bàn ghế đúng quy cách

200

 

 

                   Thiết bị khác

0

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Nhà vệ sinh

 

Số lượng ( m2)

 

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

0

 

Chung

 

Nam/nữ

 

Chung

 

Nam/nữ

 

Đạt chuẩn nhà vệ sinh

 

 

 

Chưa đạt chuẩn nhà vệ sinh

 

5

 

 

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

 

Đầy Đủ

 

XII

Nguồn điện lưới

 

 

XIII

Kết nối Internet(ADSL)

 

 

XIV

Trang thông tin điện tử (Website) của trường

 

 

XV

Tường rào xây bao quanh

Có đầy đủ

 

               

 

                                                                               Yên Đức, ngày 15 tháng 10 năm 2012

                                                                                       Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                                          Nguyễn Thị Loan