3.jpg
2.jpg
44.jpg
11.jpg
4.JPG
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai xuất ăn ngày 21/03/2019


Tổng số xuất ăn: 245

Tổng số tiền ăn: 245 x13.000đ = 3..185.000đ

Tổng số chi ăn trong ngày: 3.185.000đ

Tiền thừa :Không

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 22 / 03 / 2019
7 giờ 00

BGH - Làm việc tại trưòng

13 giờ 30

BGH - Làm việc tại trưòng

Tài nguyên
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.