Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tin tức

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC TỔ CHỨC NGÀY HỘI VỆ SINH TRƯỜNG HỌC, NĂM HỌC 2018 - 2019 

Thực hiện Kế hoạch số 1139/KH-PGD&ĐT ngày 02/11/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc tổ chức " Ngày hội vệ sinh trường học" năm học 2018-2019, và kế hoạch tháng của trường MN Yên Đức. Sáng ngày 16/11/2018, trường Mầm non Yên Đức đã tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2018-2019".

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 21 / 11 / 2018
7 giờ 00

BGH - Làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Làm việc tại trường

Thông báo
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên